Средно общообразователно училище "Цар Симеон Велики"

Вид училище: общообразователно
СОУ (І - ХІІ клас)

Смени на обучение:
две смени

Директор:
Венцислав Асенов Станев

Адрес: гр. Видин, 3700, ул."Търговска" №6
Телефон: 094/ 600 221
e-mail: [email protected]
URL: www.csv-vidin.eu

19.11.2009, Училища