Средно общообразователно училище "Св. Климент Охридски"

Вид училище: общообразователно
СОУ с (присъединена) група в детска градина

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Снежана Захариева Тодоринска

Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали 6600, ул."Здравец" № 3;
Телефон: 0361/ 6 52 46, 0361/ 6 49 42;
e-mail: [email protected]

09.12.2009, Училища