Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно,
           СОУ (І - ХІІ клас)

Смени на обучение: една смяна - целодневно

Прием:
Приемът на ученици е в две паралелки: непрофилирана и полуинтернатна група


Директор: Олга Николаевна Петрова

Адрес: област: Ловеч, гр. Угърчин, ул. "В. Левски" № 54;
Телефон: 06931/ 21-63; 06931/ 20-38, 06931/20-60
e-mail: [email protected]

26.07.2010, Училища