Средно общообразователно училище "Влaдимир Димитров -Майстора"

Вид училище: общообразователно
СОУ (І - XII клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Ангел Георгиев Спасов

Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали 6600, кв. "Веселчане";
Телефон: 0361/ 6-28-68, 0361/ 6-28-69;
e-mail: [email protected]

09.12.2009, Училища