Средно общобразователно училище "Йордан Йовков"

Вид училище: общообразователно
СОУ с (присъединена) група в детска градина

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Недялка Димитрова Кюпрюджиева

Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали 6600, ул. "Булаир" 18;
Телефон: 0361/ 6 24 80, 0361/ 6 24 82;
e-mail: [email protected]
URL: http://yovkov-bg.net/

09.12.2009, Училища