Частна професионална гимназия "Бизнесбанк училище"

Вид училище: професионално
частна професионална гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Прием след 7-ми и 8-ми клас:

с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език и компютри:
Икономика и мениджмънт:
професия - Икономист - мениджър
професионално направление - "Стопанско управление и администрация"
"Бизнес администрация":
професия - Офис - мениджър
професионално направление - "Секретарски и офис дейности"
"Банково дело":
професия - Финансист
професионално направление -"Финанси, банково и застрахователно дело"
"Организация и управление на хотел":
професия - Хотелиер
професионално направление-"Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"
"Счетоводна отчетност":
професия - Счетоводител
професионално направление-"Счетоводство и данъци"

Учебна база:
Модерно оборудвани компютри свързани в мрежа с непрекъснат достъп до интернет; физкултурен салон и спортна площадка

Допълнителна информация:
Организиран отдих на учениците: зелено и бяло училище

Директор: Мариана Шишманова

Транспортни връзки:
автобуси № 14, 15, 17а, 39, 118, 121, 148, 209

Адрес: гр. Варна, сп. "Почивка", ДПКУ,
Телефони: 052/303943, 052/303828;
e-mail: [email protected]
URL: http://www.businessbankschool-bg.com/

13.07.2009, Училища