Частна професионална гимназия със специалности с интензивно изучаване на чужди езици

Вид училище: професионално
професионална гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Транспортни връзки:
автобуси № 1, 6, 7, 10, 13, 17, 18, 22, 23, 29, 31, 34, 41, 48, 51, 55, 56, 60, 141, 148
тролейбуси № 82, 83, 86

Адрес: гр. Варна, ул. "Княз Борис" № 6,
Телефони: 052/605740; 052/250 915;
e-mail: [email protected]

13.07.2009, Училища