Частна професионална гимназия по икономика и бизнесадминистрация "Атанас Буров"

Вид училище: професионално
професионална гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Частна професионална гимназия по икономика и бизнесадминистрация "Атанас Буров" приема ученици след 7 клас по специалността "Банково, застрахователно и осигурително дело".
Частна езикова гимназия с изучаване на английски, немски и френски език "Джордж Байрон" приема ученици след VII клас - профил "Чуждоезиков", с интензивно изучаване на английски език.

Единството на двете гимназии и създадената организация на работа дава възможност
на учениците от ЧЕГ едновременно да придобият професионална квалификация по икономика, а на учениците от професионалната гимназия да приравнятанглийски език и получат съответния документ - за владеенето му на равнище езикова гимназия.

Учебна база:
Дом на науката и техниката - една съвременна сграда в центъра на Варна, чиято база се ползва от две частни училища - Професионална гимназия по икономика и бизнесадминистрация “Атанас Буров”
и Езикова гимназия с изучаване на чужди езици “Джордж Байрон”.

Директор: Стефанка Антонова

Транспортни връзки:
автобуси № 1, 6, 7, 10, 13, 17, 18, 22, 23, 29, 31, 34, 41, 48, 51, 55, 56, 60, 141, 148
тролейбуси № 82, 83, 86

Адрес: гр. Варна, ул. "Цар Симеон І" № 25,
Телефон: 052/630808; 052/314 507
e-mail: [email protected]
URL: http://byron-school.my.contact.bg/

30.11.2005, Училища