Средно образователно училище ''Св. Климент Охридски''

Вид: общообразователно, СОУ (І - ХІІ клас)

Вид финансиране: Общинско

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Адрес: гр. Ловеч, ул.Търговска № 61
Тел. канцелария: 068/604365
E-mail: [email protected]

14.07.2010, Училища