Община Симеоновград

Милена Георгиева Рангелова - Кмет на Община Симеоновград
Телефон: 03781/ 35 48
Приемен ден: четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч.

Заместник-кметове:
Живко Чакъров
Приемен ден: сряда от 10.00ч. до 12.00ч.
Телефон: 03781/ 20 29

Радослав Бонев
Приемен ден: вторник от 10.00ч. до 12.00ч.
Телефон: 03781/ 23 68
e-mail: [email protected]

Теодорина Иванова
Секретар на Община Симеоновград
Телефон: 03781/ 23 68
Приемен ден: петък 10.00ч.- 12.00ч.
e-mail: [email protected]

Територия: 223 кв.км
Брой населени места: 9
Население: 10 011 души

Дирекция "Финансово стопанска дейност"
Директор: Антоанета Димитрова Трифонова

Дирекция "Евроинтеграция, архитектура, общинска собственост и административно обслужване"
Директор: Мария Велкова

Местни данъци и такси можете да платите:
Касово - в салона на МДТ на ул. "Хр.Ботев "№19 - каса
За информация тел: 03781 22 02

Контакти:
област Хасково, община Симеоновград, град Симеоновград
площад "Шейновски" №3
телефон:03781/23-41; факс: 03781/20-06

Е-mail: [email protected]
URL:http://www.simeonovgrad.bg/begin/

Населени места в община Симеоновград:
с.Калугерово
Недялка Симеонова-кметски наместник
Телефон: 03782 2220
с.Пясъчево
Светлана Маринова-кметски наместник
Телефон: 03782 2235
с.Свирково
Стефко Делев-кмет
Телефон: 03783 2220
с.Константиново
Димитър Дончев-кметски наместник
Телефон: 03784 2220
с.Троян
Красимира Ангелова-кмет
Телефон: 03785 2220
с.Дряново
Желязко Матев-кметски наместник
Телефон: 03785 2420
с.Навъсен
Жечо Желязков-кмет
Телефон: 03786 2220
с.Тенево
Илияна Асенова-кметски наместник
Телефон: 03787 2220

30.11.2005, Общини