Частна профилирана гимназия по информационни технологии и обществени комуникации "Антоан дьо Сент - Екзюпери"

Вид училище: профилирана
профилирана гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:

Обучението в гимназията започва от VIII клас с профилиращ предмет – английски/немски език – 21 часа седмично, който не започва от начално ниво на обучение. В края на VIII клас учениците придобиват знания за полагане на изпити за сертификатни нива по английски и немски език: First Certificate in English на University of Cambridge и Pitman Intermediate и на Гьоте Институт – ниво Grundstufe и Mittelstufe.

Учебна база:
Гимназията е оборудвана с мултимедийни класни стаи, които дават възможност за провеждане на интерактивни уроци, упражнения и др. Във всяка една точка има достъп до Интернет посредством Wi-Fi. Създадена е и Система за родителски контрол , който дава възможност на родителите да следят оценките и баланса на въведената кредитната система за поведение.
Допълнителна информация:

Транспортни връзки:
автобуси № 3, 9, 14, 309, 409

Адрес: гр. Варна, ул. "Васил Друмев" 73
Телефон: 052/300514; 052/ 302924
e-mail: [email protected]
URL: http://www.thelittleprinceschool.com/

13.07.2009, Училища