Община Белоградчик

Кмет: Борис Стефанов Николов
Телефон: 0936/53161
E-mail: [email protected]

Зам. кмет Хуманитарни дейности: Александър Кольов Алексие
Телефон: 0884 436 255
Зам. кмет Стопански дейности: Мирослав Иванов Вътев
Секретар: Албена Бакалеева
Телефон: 0936/53271

Празник на общината: 29 юни
Площ: 411 кв. км
Население: 8137 души
Надм. височина: 522 м
Пощ. код: 3900
Тел. код: 0936

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Обща администрация"
Звена:

 • "Административно обслужване на населението"
 • "Гражданска регистрация и административно обслужване"
 • "Информационно обслужване и технологии"
 • "Финанси"


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Устойчиво развитие и евроинтеграция"
Звена:

 • "Връзки с обществеността"
 • "Екология и опазване на околната среда"
 • "Туризъм"
 • "Програми и проекти"
 • "Образование и младежки дейности"
 • "Регионално развитие и политика"


Дирекция "Стопански дейности"
Звена:

 • "Икономическо развитие"
 • "Социални дейности и жилищно настаняване"
 • "Инвестиции"
 • "Териториално-селищно устройство"

За контакти
Oбщина Белоградчик
3900 Белоградчик, ул. "Княз Борис I " №6
email: [email protected]
Технически сътрудник на КМЕТ
тел.: 0936 5 30 17, 0879 145320
факс: 0936 5 30 17
Гражданска регистрация и
административно обслужване - ГРАО
тел.: 0877 881305
Териториално и селищно устройството - ТСУ
тел.: 0877 881302
Дежурен
тел.: 0877 881308
Местни данъци и такси
тел.: 0877 875977

URL: http://www.belogradchik.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
Гранитово - 0877875960
Салаш - 0877875961
Дъбравка - 0877875984
Вещица - 0877875988
Чифлик - 0877875990
Ошане - 0877875991
Стакевци - 0877875999
Раяновци - 0877875956
Крачимир - 0877875972
Праужда - 0877875973
Боровица - 0877875994
Рабиша - 0877875954

Кметство с. Боровица: Соня Кирилова Димитрова
Телефон: 0936/ 45-83
Кметство с. Вещица: Венци Тодоров
Телефон: 0932/9405
Кметство с. Върба: Георги Георгиев
Телефон: 0932/9437
Кметство с. Сливовник: Георги Георгиев
Телефон: 0932/9375
Кметство с. Гранитово: Александър Неделков
Телефон: 0936 55 421
Кметство с. Дъбравка: Мая Петрова
Телефон: 0936 54 065
Кметство с. Крачимир: Неда Иванов
Телефон: 0932 02 314
Кметство с. Ошане: Румяна Йокина
Телефон: 0932/9493
Кметство с. Прауджа: Иван Малиничов
Телефон: 0936 54 524
Кметство с. Раяновци: Цветко Еремиев
Телефон: 0932 9210
Кметство с. Чифлици: Савина Спасова
Телефон: 0936 54 179
Кметство с. Кметство с. Рабиша: Георги Николов
Телефон: 09329/ 244
Кметство с. Салаш: Тонко Недков Иванов
Телефон: 0936/ 50-77
Кметство с. Стакевци: Васко Илиев Чулин
Телефон: 09320/ 333

30.11.2005, Общини