Община Копривщица

Кмет: Бойка Рашкова Дюлгярова
Телефон: 0887 910777

Зам. кмет:
инж. Тони Георгиев Малинов
Телефон: 0889 618702

Деловодство

Телефон: 07184 21 - 19

Секретар
Николай Карагьозов
Телефон: 0885 887192, 07184 2124

Гл. Счетоводител

Телефон:0885 743499

Дежурен
Телефон:07184 20 - 89

Местни данъци и такси

Телефон: 0887 534 784

Празник на общината: 02 май
Население: 2 321 (2015 г.)
Надм. височина: 979 м
Площ: 139.165 km²
Пощ. код: 2077

Контакти:
Адрес: гр.Копривщица, ул. “Л. Каравелов” № 16
Телефон: +359 7184 2124; факс: +359 7184 21 04
E-mail: [email protected]
URL: http://koprivshtitsa-bg.com/

30.11.2005, Общини