Община Костинброд

Кмет: Трайко Андреев Младенов
Телефон: 0721/ 68 701
[email protected]

Заместник кмет:
Теодора Володиева Гогова
Телефон: 68-719

Заместник кмет:
Габриела Борисова Георгиева
Телефон: 68-705

Заместник кмет:
Любен Милков Кънчев
Телефон: 68-705
[email protected]

Секретар на община:
Боби Спиридонов Бачев
Телефон: 68-704
[email protected]

Главен архитект:
Веселин Димитров Клянев
Телефон: 68-734

Главен юрисконсулт:
Снежа Веселинова Трендафилова
Телефон:68-720
[email protected]

Кметство с. Петърч
Кмет на с. Петърч – Борислав Николаев Борисов
Адрес:
Тел.: 07116/20-50

Кметство с. Драговищица
Кмет на с. Драговищица – Албена Александрова Виденова
Адрес:
Тел.: 07118/22-25

Кметство с. Голяновци
Кмет на с. Голяновци – Симеон Петров Спасов
Адрес:
Тел.: 0721/66-678

Кметство с. Градец
Кмет на с. Градец – Искра Виденова Димитрова
Адрес:
Тел.: 07117/26-78

Кметство с.Опицвет
Кмет на с.Опицвет – Гергана Страхилова Величкова
Адрес:
Тел.: 07110/72-47

Кметство с.Безден
Кмет на с. Безден – Кристина Цветанова Александрова
Адрес:
Тел.: 07110/72-03

Кметство с. Чибаовци
Кмет на с. Чибаовци – Искра Димитрова Лазарова
Адрес:
Тел.: 07119/22-78

Кметско наместничество с.Богьовци
Кметски наместник с.Богьовци – Емилия Владимирова Костова
Адрес:
Тел.: 07110/72-04

Кметско наместничество с. Дръмша
Кметски наместник с.Дръмша – Добри Асенов Тодоров
Адрес:
Тел.: 07119/22-57

Кметско наместничество с.Бучин проход
Кметски наместник с.Бучин проход – Бойко Николов Борисов
Адрес:
Тел.: 07119/25-43Председател на ОбС: Атанас Стойчев Тенев
Телефон: 68-717

Специалист “АТО”: Македонка Иванова Георгиева
Телефон: 68-710

Център за информация и услуги на гражданите:
От понеделник до петък – 8.00 – 17.00ч.
Телефон: 0721 68 722, 68 723
Fax: 0721/ 68 777
E-mail: [email protected]
http://kostinbrod.bg/

30.11.2005, Общини