Община Крумовград

Кмет
Себихан Мехмед
тел. 03641 / 73 24

Заместник-кмет
Абидин Хаджимехмед
Ресори: Строителство, стопански дейности и икономическо развитие
тел. 03641 / 73 12
Заместник-кмет
Йосиф Василев
Ресори: Образование, здравеопазване, култура, социални дейности и МК БППМН
тел. 03641 / 73 87
Заместник-кмет
Мария Христозова
Ресори: Общинска собственост, инвестиционна политика, местни данъци и такси /МДТ/
тел. 03641 / 73 18
Секретар
Фатме Осман
тел. 03641 / 71 01

Празник на общината: 6 октомври
Площ: 843 кв.км
Население: 19 792 души
Надм. височина: 209 м
Пощ. код: 6900
Тел. код: 03641

Обща администрация

  • Отдел "Финансово-счетоводен"
  • Отдел "УСК"


Специализирана администрация

  • Отдел "Териториално развитие и благоустройство"
  • Отдел "Икономическо развитие и евроинтеграция"
  • Отдел "Социялни дейности'
  • Отдел "Гражданска регистрация и административно облужване"

Работно време:
Сектор АО: 08:00-12:00 и 13:00-17:00
Сектор МДТ: 08:00-12:00 и 13:00-17:00

Контакти
Община Крумовград
гр. Крумовград 6900
пл. България №5
тел. 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
E-mail: [email protected]
URL: http://www.krumovgrad.bg/

Населени места в община Крумовград:
с. Аврен, с. Багрилци, с. Бараци, с. Благун, с. Бойник, с. Бряговец, Бук, с. Вранско, с. Голяма Чинка, с. Голям Девесил, с. Голямо Каменяне, с. Горна кула, с. Горни Юруци, с. Гривка, с. Гулийка, с. Гулия, с. Девесилица, с. Девесилово, с. Джанка, с. Доборско, с. Долна кула, с. Долни Юруци, с. Дъждовник, с. Егрек, с. Едрино, с. Звънарка, с. Зиморница, с. Златолист, с. Калайджиево, с. Каменка, с. Кандилка, с. Качулка, с. Ковил, с. Кожухарци, с. Котлари, с. Красино, гр. Крумовград, с. Къклица, с. Лещарка, с. Лимец, с. Луличка, с. Малка Чинка, с. Малко Каменяне, с. Малък Девесил, с. Метлика, с. Морянци, с. Овчари, с. Орешари, с. Падало, с. Пашинци, с. Пелин, с. Перуника, с. Подрумче, с. Полковник Желязово, с. Поточарка, с. Поточница, с. Раличево, с. Рибино, с. Рогач, с. Ручей, с. Самовила, с. Сбор, с. Синигер, с. Скалак, с. Сладкодум, с. Сливарка, с. Стари чал, с. Странджево, с. Студен кладенец, с. Сърнак, с. Тинтява, с. Токачка, с. Тополка, с. Хисар, с. Храстово, с. Чал, с. Черничево, с. Чернооки, с. Стражец

30.11.2005, Общини