Община Асеновград

Кмет
Христо Грудев Грудев
телефон: (0331) 6-20-50
[email protected]

Заместник-кмет
д-р Теньо Манолов
телефон: (0331) 20-256; 6-40-24

Заместник-кмет

инж. Стоян Димитров
телефон: (0331) 20-202; 6-40-65

Секретар

инж. Петър Димитров Иванов
телефон:0331/6-21-09

Празник на общината: около 20 май
Площ: 653 кв. км
Население: 67 164 души
Надм. височина: 269 м
Пощ. код: 4230
Тел. код: 0331

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Правно нормиране"
Директор:
Айтен Сали Салим
Телефон: 0331 / 6-27-31

  • Отдел „Планиране на инвестиционни проекти, разработка на програми и проекти"
  • Отдел "Правен"

Дирекция ”Финанси"
Директор: Мария Николова Власева-Палатева
Телефон: 0331 / 6-21-40

  • Отдел "Бюджет"
  • Отдел "Местни приходи"
  • Отдел "Счетоводство"
  • Отдел "Стопански дейности"

Дирекция "Управление на ресурси и база данни"
Директор Елка Иванова Карагьозова
Телефон: 0331 / 6-21-69

  • Отдел "Административно обслужване на населението"
  • Отдел "Информационно и материално-техническо обслужване"

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция
"Управление на общински активи"
Директор
Атанас Димитров Тошев
Телефон: 0331 / 6-51-57

  • Отдел "Управление на общинска собственост, нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”
  • Отдел "Строителство, благоустройство и строителен контрол"

Дирекция "Хуманитарни дейности"
Директор
Величка Димитрова Стойчева
Телефон: 0331 / 6-91-93

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
тел. 070010502
www.assenovgrad.com
Адрес:
гр. Асеновград
ПК 4230, пл. "Акад. Н. Хайтов" 9
код от страната: 0331

E-mail: [email protected]
URL: http://www.assenovgrad.com/


КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА


Кмет с. Боянци
Димитър Й. Димитров
Телефон:03349/ 2232
Кмет с. Златовръх
Петър Петров
Телефон:03322/ 2228
Кмет с. Избегли
Йордан Райчев
Телефон:03324/ 2225
Кмет с. Нови извор
Айнур Нешадов
Телефон:03340/ 2225
Кмет с. Козаново
Атанас Тянев
Телефон:03343/ 2221
Кмет с. Конуш
Кирил Балджиев
Телефон:03341/ 2225
Кмет с. Леново
Борис Ангелов
03347/ 2221
Кмет с. Мулдава
Алиосман Топал
Телефон:03346/ 2223
Кмет с. Нареченски бани
Васил Куртев
Телефон:03342/ 2250
Кмет с. Новаково
Милен Демирев
Телефон:03344/ 2221
Кмет с. Стоево
Сафет Халибрям
Телефон:03322/ 2214
Кмет с. Тополово
Йордан Дичев
Телефон:03321/ 2244
Кмет с. Червен
Атанас Игнатов
Телефон:03325/ 2221
Кмет с. Бачково
Телефон:03327/ 2388
Кмет с. Долнослав
Иван Костов
Телефон:03328/ 5224
Кметски наместник с. Горнослав
Ели Корбетова
Телефон:03325/ 2600
Кмет с. Патриарх Евтимово
Петър Гюлчев
Телефон:03326/ 2228
Кметски наместник с. Добростан
Йорданка Новакова
Телефон:03328/ 5216
Кмет с. Жълт камък
Рафика Рамадан
Телефон:03344/ 319
Км. наместник с. Мостово
Веско Желев
Телефон:03325/ 2311
Км. наместник с. Три могили
Рафет Мухтаров
Телефон:03344/ 389
с. Сини връх и с. Врата-обслужва се от с. Мостово
Кметски наместник с.Орешец
Илия Славов
Телефон:03320/ 221
с.Узуново-обслужва се от Жълт камък

30.11.2005, Общини