Частна търговска гимназия

Вид училище: професионално
частна професионална гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Специалности:

Стопански мениджмънт - след VІІ и VІІІ клас със специализация в туризма и корабоплаването
Маркетинг и реклама - след VІІ и VІІІ клас
Данъчен и митнически контрол - след VІІ и VІІІ клас
Банково, застрахователно и осигурително дело - след VІІ и VІІІ клас
Счетоводна отчетност - след VІІІ клас и след завършено средно образование
Срок на обучение:
Втора квалификационна степен - 5 год.
трета квалификационна степен - 6 год.
Правилникът на гимназията:
задължителна униформа; дисциплина; толерантност във взаимоотношенията; недопускане на безпричинни отсъствия; взаимно доверие.

Транспортни връзки:
автобуси № 1, 6, 7, 10, 13, 17, 18, 22, 23, 29, 31, , 34, 41, 48, 51, 55, 56, 60, 141, 148
тролейбуси № 82, 83, 86

Адрес: гр. Варна, ул. Преспа 1,
Телефони: 052/656740; 052/631072;
e-mail: [email protected]
URL: http://www.tradescl.com/

13.07.2009, Училища