Община Павликени

Кмет
инж. Емануил Александров Манолов

Заместник-кмет
инж. Венцислав Стоянов Иванов

Заместник-кмет
Харитон Димитров Харитонов

Празник на общината: 29 юни    
Площ: 623 кв. км
Население: 30 752 души

Местни данъци и такси
Телефони:
* код 0610
* 5 34 93 – Тодор Боев – Началник отдел „Бюджет и местни приходи”
* 5 20 82 – Тихомир Трифонов – Главен експерт „Приходи”
* 5 24 64 – каса за справки
* или на електронния адрес на Община Павликени
[email protected]

адрес:
Община Павликени
5200 гр. Павликени
бул. "Руски" №4
код на града: 0610
факс: 5-26-42
тел. централа: 513

E-mail: [email protected] ; [email protected]
URL: http://www.pavlikeni.bg/

 

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Батак
Димитър Димитров
кмет
0882 624 053
0882 656 166
[email protected]

Бутово
Владимир Владимиров
кмет
0882 625 674
0882 624 876
[email protected]

Бяла
Черква Албена Тодорова
кмет
0882 653 865
0882 618 305
[email protected]

Вишовград
Иван Маринов
кметски наместник
0882 633 635
[email protected]

Върбовка
Антон Антонов
кмет
0882 645 866
0882 656 010
[email protected]

Горна Липница
Юлко Палов
кмет
0882 619 363
0882 620 146
[email protected]

Димча
Стефан Прокопиев
кмет
0882 617 586
0882 622 463
[email protected]

Долна Липница
Александър Даскалов
кмет
0882 621 596
0889 622 530
[email protected]

Дъскот
Петър Руменов
кмет
0882 625 658
0882 618 246
[email protected]

Карайсен
Марияна Блажева
кмет
0882 625 167
0882 625 639
[email protected]

Лесичери
Димитър Митрев
кмет
0882 635 065
0882 618 635
[email protected]

Михалци
Петко Петков
кмет
0882 644 865
0882 623 263
[email protected]

Мусина
Христо Минчев
кметски наместник
0882 645 965
0882 622 634
[email protected]

Недан
Боян Боянов
кмет
0882 663 465
0882 639 192
[email protected]

Паскалевец
Мирослав Димитров
кметски наместник
0888 058 961
[email protected]

Патреш
Валентин Вълев
кмет
0882 635 165
0882 617 639
[email protected]

Росица
Сениха Юмерова
кметски наместник
0882 632 491
[email protected]

Сломер
Бонка Петрова
кмет
0882 659 165
0882 632 055
[email protected]

Стамболово
Петър Петров
кмет
0882 656 365
0882 621 632
[email protected]

30.11.2005, Общини