Община Ковачевци

Кмет: Васил Станимиров
Телефони за контакт: 0887 93 38 83

инж. Любомир Цветков – Зам.кмет на Община Ковачевци
Телефони за контакт: 0884705030

Иво Симеонов – Зам.кмет на Община Ковачевци
Телефони за контакт: 0884705031

Ива Борисова – Секретар
Телефони за контакт: 0889 99 59 54

Людмила Георгиева – деловодство
Телефони за контакт: 0889747579

Празник на общината: 18 юни
Площ: 138 кв.км
Население: 2 088 души

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

  • Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
  • Дирекция "Финансово-счетоводни дейности"


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Териториално-селищно устройство и КС"

Мария Асенова – Местни данъци и такси
Телефони за контакт: 0885747527

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА С ОБЩИНАТА:
Община Ковачевци
Адрес:
2450 с. Ковачевци
община Ковачевци,
област Перник
тел: 0889747579

Е-mail: [email protected]
URL: http://kovachevtsi.com/

Кметове и кметски наместници

Кметско наместничество Сирищник
Кметски наместник : Пламен Янев
Тел. : 0884705025
Кметско наместничество Чепино
Кметски наместник
Тел.:
Кметско наместничество Калище
Кметски наместник : Йордан Тодоров
Тел.: 0887996968
Кметско наместничество Косача
Кметски наместник : Любен Георгиев
Тел. :
Кметско наместничество Светля
Кметски наместник : Стефка Евтимова
Тел.: 0884705026
-
Кметско наместничество Ракиловци
Кметски наместник : Методи Станков
Тел.: 0884705023
-
Кметско наместничество Лобош
Кметски наместник : Георги Шияков
Тел.: 0884705022
-
Кметско наместничество Егълница
Кметски наместник : Иванка Димитрова
Тел. : 0884705020

30.11.2005, Общини