Община Костенец

Кмет: Йордан Ангелов
Телефон: +359 7142 2308
[email protected]

Зам. кмет:
Тинка Проданова
Телефон: + 359 7142 3116
[email protected]

Секретар: Георги Трайков Янакиев
Приемен ден: Понеделник от 15:00 до 17:00 ч.
Телефон: + 359 7142 212

Юрисконсулт:
Тереза Станчева;
Телефон: 0885987848

Финансов контрольор:
Ангел Дунгаров

Главен Архитект:
Румен Първанов

Младши експерт „ОМП и КИ“: Георги Тодоров
Телефон: 0879554100

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

Директор Дирекция: Мариана Павлова
Телефон: +359 886 739 216

Гл. експерт "Образование и култура”: Благовеста Христова
Телефон: +359 886 080 853

Главен специалист "Човешки ресурси": Валентина Донкина
Телефон: +359 885 817 900

Младши експерт „Търговия, транспорт и туризъм“: Полина Ваклина
Телефон: +359 886 739 281
e-mail: [email protected]

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ“
Директор и Главен счетоводител: Николай Хаджиниколов
Телефон: +359 886 739 277; +359 884 878 066

ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“
Директор Дирекция ТСУ и юрисконсулт: Генка Цветанова
Телефон: +359 886 888 421; +359 889 878 773

ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“
Началник на отдел: Владислава Китова
Телефон: +359 888 030 396
e-mail: [email protected]

Контакти:
Адрес: гр.Костенец, п.к. 2030 ул. “Иван Вазов” № 2
Телефон: +359 7142 2308; факс: +359 7142 3234
E-mail: [email protected]
URL: http://www.kostenetz.com/Населени места към община Костенец:

Кмет на кметство гр. Момин проход: Ивайло Котларов
e-mail: [email protected]

Кмет на кметство с. Костенец: Любка Кацарова
Телефон: +359 714 45 204
e-mail: [email protected]

Кмет на с. Пчелин:
Живко Петров
Телефон: +359 714 722 55
е-mail: [email protected]

Кмет на с. Горна Василица:
Атанас Йорданов
Телефон: +359 714 23 227

Кметски наместник с. Очуша: Иван Стойчев
Телефон: +359 714 712 15
e-mail: [email protected]

30.11.2005, Общини