Община Карнобат

Кмет: ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
Email - [email protected]
 
Кмет
Георги Димитров
e-mail: [email protected]
тел:0559/29135, етаж 2

Заместник кмет
Жельо Георгиев
e-mail: [email protected]
тел:0559/29155 , етаж 2

Заместник кмет
Мария Генова
e-mail: [email protected]
тел: 0559/29111, етаж 2

Заместник кмет
Стефка Иванова
e-mail: [email protected] ; [email protected]
тел: 0559/29112 , етаж 2


Секретар
Кремена Красимирова
e-mail: [email protected][email protected]
тел: 0559/29156 , етаж 3

Технически секретар
тел: 22801, 29125
тел: 0882003150

Дежурен
тел: 22826, 29121
тел: 0882003149

Домакин
тел: 29110
тел: 0887759520

Гражданска защита
тел: 29118
тел: 0882003107

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"
Юристи
тел: 29126
ГРАО
тел: 29122
Човешки ресурси
тел: 29138, 29161
Системен администратор
тел: 29165
СЕКРЕТАР МК „БППМН“
Секретар
тел: 29126

ЦЕНТЪР ЗА „АДМИНИСТРАТИВНО – ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И МЕСТНИ ПРИХОДИ“ – ТЕЛ. 28300
Деловодство
тел: 29124
Гражданско сътояние
тел: 29151
Общинска собственост
тел: 29162
ТСУ
тел: 29163
Местни приходи
тел: 24976
Каса
тел: 29154

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО“
Директор
тел: 29114
тел: 0882003103
Счетоводство
тел: 29132, 29164, 29153
Каса
тел: 29136
ЗВЕНО „ОДИТОРИ“
Мл. вътрешен одитор
тел: 29123
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
Финансов контрольор
тел: 29123

Площ: 806 кв. км
Население: 29 490 души

ОБЩИНА КАРНОБАТ
Телефонен код: 0559
Пощенски код 8400
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАРНОБАТ БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" 12
Телефон: 29120
Телефон: 0887327333
Технически секретар
Телефон: 29119
Телефон: 0882003380

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩИНА КАРНОБАТ, бул. "България" 12,
е-mail: [email protected], FAX: 0559 27165
URL:http://karnobat.acstre.com/

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА 
Кмет на с. Екз. Антимово
Телефон: 05524/2258
Телефон: 0882003114

Кмет на с. Кр. Градище
Телефон: 05523/2218
Телефон: 0882003115

Кмет на с. Кликач
Телефон: 05526/2217, 2210
Телефон: 0882003194

Кмет на с. Искра
Телефон: 05522/2362
Телефон: 0882003117

Кмет на с. Невестино
Телефон: 05528/2266
Телефон: 0882003118

Кмет на с. Соколово
Телефон: 05527/2333
Телефон: 0882003127

Кмет на с. Хаджиите
Телефон: 05599/2211
Телефон: 0882003134

Кмет на с. Драгово
Телефон: 05599/2240
Телефон: 0882003123


КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
Кметски наместник с. Венец
Телефон: 05521/2230
Телефон: 0882003120

Кметски наместник с. Драганци
Телефон: 05524/2248
Телефон: 0882003146

Кметски наместник с. Огнен
Телефон: 05578/2231
Телефон: 0882003137

Кметски наместник с. Аспарухово
Телефон: 05529/2384
Телефон: 0882003119

Кметски наместник . с. Смолник
Телефон: 05524/2265
Телефон: 0882003129

Кметски наместник с. Церковски
Телефон: 05523/2362
Телефон: 0882003135

Кметски наместник с. Сърнево
Телефон: 05520/3272
Телефон: 0882003128

Кметски наместник с. Сан Стефано
Телефон: 05525/2391
Телефон: 0882003143

Кметски наместник с. Железник
Телефон: 05525/2312
Телефон: 0882003147

Кметски наместник с. Черково
Телефон: 05520/3221
Телефон: 0882003142

Кметски наместник с. Деветак
с. Деветинци
Телефон: 05525/2216
Телефон: 05525/2260
Телефон: 0882003121

Кметски наместник с. Сигмен
с. Раклица
Телефон: 05528/2210
Телефон: 05528/2262
Телефон: 0882003126

Кметски наместник с. Крушево
с. Детелина
Телефон: 05529/2216
Телефон: 05529/2431
Телефон: 0882003139

Кметски наместник с. Зимен
с. Глумче
Телефон: 05526/2464
Телефон: 05526/2413
Телефон: 0882003125

Кметски наместник с. Житосвят
с. Добриново
Телефон: 05590/2214
Телефон: 05590/2312
Телефон: 0882003124

Кметски наместник с. Мъдрино
с. Козаре
Телефон: 05528/2277
Телефон: 05599/2223
Телефон: 0882003141

30.11.2005, Общини