Община Аксаково

инж. Атанас Стоилов - Кмет
тел.: +359 52/ 76 20 40
факс: +359 52/ 76 32 93
Email: [email protected]

Руска Илиева – Заместник-кмет на Община Аксаково
тел. : +359 52 916913
инж. Димитрина Димитрова – Заместник-кмет на Община Аксаково
тел. : +359 52 993051
инж.Красимира Дянкова– Заместник-кмет на Община Аксаково
тел.: +359 52 762066
Надка Симеонова - Секретар на Община Аксаково
тел.: +359 52 76 20 95
арх. Станимир Бурназов- Главен архитект
тел.:+359 895 561883

Празник на общината: 31 август
Празник на гр.Аксаково
Отбелязва се с редица мероприятия през този ден, като празникът завършва с богата музикална програма
Област Варна
Площ 460.54 km²
Население 22 008 души
Адм. център Аксаково

Дирекция „Пожарна безопасност, защита на населението, транспорт, обществен ред и контрол и ЗЗКИ”
Директор на дирекция – Стоимен Крумков
тел.: +359 52 993401

Дирекции към общинска администрация: Обща администрация:
Ръководител на звено за вътрешен одит - Илко Мирчев
Финансов контрольор - Пенка Великова

Дирекция „Финансови счетоводни и хуманитарни дейности”
Директор на дирекция – Атанаска Цачева
тел: +359 52 914294

Отдел "Местни данъци и такси"
Началник на отдел - Десислава Стоянова
тел.: +359 52 762066 - вътрешен 140 и 141
тел.: +359 52 762043
тел.: +359 52 995226

Дирекция „Устройство на територията”
Директор на дирекция - инж. Мария Димитрова
тел. +359 52 / 76 20 66
тел.: +359 52 995826
e-mail: [email protected]

Дирекция ”Строителен контрол”
Директор на дирекция - инж. Даниела Колева
тел.: +359 52762066 - вътрешен 139

Дирекция ”Общинска собственост и стопанство”
Директор на дирекция - Атанас Гьошев
тел.: +359 52 917996

Дирекция „Инвестиционна политика, екология, програми и проекти”
Директор на дирекция - Светослав Добрев

Дирекция "Административно, правно и нормативно обслужване"
Директор на Дирекция - Ирина Добрева

Екология
тел.: +359 52 917335

Данни за кореспонденция:
Община Аксаково
гр. Аксаково, 9154,
ул. “Г. Петлешев” № 58 б

Телефонна централа за връзка с администрацията
Тел. +359 52 / 76 20 66
Факс +359 52 / 76 32 93

E-mail: [email protected]
URL:http://www.aksakovo.net/


ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА НА КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ


Въглен

Йорданка Душкова
тел: +35952671342
Кичево
Иванка Маринова
тел: +35952673272
Изворско
Иван Иванов
тел: +35951108270
Слънчево
Величка Златева
тел: +35951192091
Кантарджиево
Стефан Зингинов
тел: +35951152239
Долище
Иван Костов
тел:+35951104278
Осеново
Данко Бакалов
тел:+35951106220
Куманово
Иван Инджов
тел:+35952673277
Ботево
Недялко Ямболов
тел:+35951172220
Орешак
Нели Анастасова
тел+35952675217
Крумово
Георги Стратев
тел:+35951162237
Засмяно
Тодор Атанасов
тел:+3595118280
Доброглед
Янка Павлова
тел:+35951192128
Новаково
Мариана Димитрова
тел:+3595116215
Яребична
Катя Жекова
тел:+35952671341
Зорница
Снежана Михайлова
тел:+35951108366
Припек
Иванка Стоянова
тел:+3595119 2301
Радево
Живка Едрева
тел:+35951172400

30.11.2005, Общини