Община Белослав

Кмет на Община Белослав: Деян Иванов Иванов
Телефон: 05112/25-54
Факс: 05112/22-14
E-mail: [email protected]

Зам. кмет: инж. Светла Колева
Телефон: 05112 / 35-77

Зам. кмет: Деница Тодорова

Гл.специалист "Кабинет на кмета":
Марияна Колева
Телефон: 05112 /22-14

Секретар:
Донка Монева
Телефон: 05112 / 35-55

Главен юрисконсулт:
Иванка Димитрова
Телефон:05112 / 35-69

Празник на общината: 26 октомври
Площ: 60 кв. км
Население: 11 138 души
Надм. височина: 74 м
Пощ. код: 9178
Тел. код: 05112

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Инвестиционна политика и спомагателни дейности"
Директор:Тихомир Кирчев
Телефон: 05112 / 35-40

Дирекция "Финанси,бюджет и местни данъци и такси"
Директор:Росица Николова
Телефон: 05112 / 35-59

Адрес: гр. Белослав, обл. Варна, ул. “Цар Симеон Велики” № 23
Телефон: + 359 5112 2580; + 359 5112 2554
E-mail: [email protected]
E-mail:[email protected]
URL: http://www.beloslav.org/

КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСНИЧЕСТВА

Кмет кметство Езерово: Магдалена Ганева
Телефон: 05114 / 21-21
Кмет кметство Разделна: Галин Георгиев
Телефон:051127/345
Кмет кметство Страшимирово: Калоян Николов
Телефон: 05114/ 23-31

30.11.2005, Общини