Община Стражица

Кмет
Румен Стефанов Павлов
Телефон: 06161 4343

Заместник-кмет
инж. Георги Бянов
Телефон: 06161 4333

Заместник-кмет
инж. Катя Петрова
Т
елефон: 06161 4303

Секретар на общината
Елена Йорданова
Телефон: 06161 4300

Главен технически сътрудник
Виктория Иванова
Телефон: 06161 4343

Юрисконсулт0 6161 4332

Вътрешен одит
Събка Бакалова

0 6161 4301

 

Празник на общината: 15 август  
Площ: 521 кв. км
Население: 16 142 души 

 

Управление и координация на "МДТ"
Андриана Степанова
+359 6161 4331
Администриране на "МДТ"
Виктория Николова
+359 6161 тт4331
Събирач на данъци и такси
Катя Георгиева
Мирослав Йорданов
+359 6161 4355

ОБЩИНА СТРАЖИЦА
5150, гр. Стражица
обл. Велико Търново
ул. "Дончо Узунов" №5
тел.: 06161 4343
факс: 06161 2568

E-mail: [email protected]
[email protected]
URL: http://strazhitsa.com/

 

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

КМЕТСТВА
Асеново
Никола Иванов Павлов
5159
+359 6165 4620
Благоево
Иван Йорданов Иванов
5178
+359 6169 22 20
Бряговица
Георги Енев Георгиев
5152
+359 6164 22 20
Виноград
Кирил Стоянов Иванов
5171
+359 6166 26 21
Камен
Димчо Георгиев Димов
5160
+359 6163 24 02
Кесарево
Николай Георгиев Яламов
5161
+359 6167 24 16
Лозен
Андрей Великов Станчев
5172
+359 61603 220
Сушица
Димитранка Стоянова Калева
5177
+359 6168 2620
Царски извор
Мирослав Милчев Димитров
5174
+359 61602 239

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА
Балканци
Даринка Иванова Бонкова
5162
+359 61607 320
Владислав
Стоян Иванов Йорданов
5179
+359 61606 220
Водно
Милка Николова Гиргинова
5166
+359 879 540 274
Горски Сеновец
Нойко Василев Нойков
5167
+359 61608 320
Кавлак
Никола Костадинов Николов
5163
+359 879 540272
Мирово
Стефан Георгиев Колев
5158
+359 879 540270
Николаево
Димитър Даниелов Василев
5168
+359 6163 2478
Нова Върбовка
Тодор Русев Илиев
5169
+359 6163 2050
Ново Градище
Янита Ангелова Петрова
5175
+359 879 535904
Теменуга
Данаил Тодоров Георгиев
5165
+359 878 961407
Железарци
Мария Петранова Станева
5164
+359 877 840116
Любенци
Йорданка Манолова Стоянова
5176
+359 877 840117

30.11.2005, Общини