Община Сухиндол

Пламен Димитров Чернев
кмет на община Сухиндол
телефон: (06136) 29 12
е-mail: [email protected]

Заместник кмет:
Йордан Неделчев Йорданов
телефон: (06136) 29 53
е-mail: [email protected]
Секретар:
Маринела Пенчева Пазвантова
телефон: (06136) 29 37
е-mail: [email protected]

Празник на общината: 20 декември
Площ: 157 кв. км
Население: 3520 души

Телефонен указател

Дирекция “Евроинтеграция, проекти, устройство на територията, екология и общинска собственост“ [email protected]
телефон: 06136/ 2912
Дирекция “Финанси, бюджет и човешки ресурси"
[email protected]
телефон: 06136 2912 вътр. 116/115
Устройство на територията
[email protected]
телефон: 06136 2986
Местни данъци и такси
[email protected]
телефон: 06136 3006

За връзка с община Сухиндол
Адрес
ул. Росица № 106
Сухиндол
Велико Търново
5240 България
Данни за контакт
телефон: 06136/ 2912
факс : 0610/55999

E-mail: [email protected]
URL: http://www.suhindol.bg/

КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ


Кметски наместник на с. Бяла Река
Мадлена Любенова Русанова - тел. 061301/282
Кметски наместник на с. Красно Градище
Анка Добрева Мънкова - тел. 06136/3087
Кметски наместник на с.Коевци
Румен Гърбов - тел. 06136/3066
Кметски наместник на с.Горско Калугерово
Павлина Пенчева Петрова - тел. 061309/222
Кметски наместник на с.Горско Косово
Милка Иванова Петрова - тел. 061393/225

30.11.2005, Общини