Община Първомай

Кмет: Николай Георгиев Митков
Телефон: 0336 / 62201
E-mail:[email protected]

Председател на ОБС
Дечко Иванов Петков
тел: 0336 / 64494

Секретар
- Ана Стоянова Николова
тел: 0336 / 62202

Зам.кмет
- Радослава Ставрева
Тел: 0336 / 62179
E-mail: [email protected]

Зам.кмет
- Ружди Салим
Тел: 0336 / 62202
E-mail: [email protected]

Празник на общината: 1 май
Площ: 534 кв. км
Население: 30 791 души
Пощ. код: 4270
Тел. код: 0336

Звено "Местни данъции такси"
Стая-202 - деловодство
Стая-203 - каса
Счетоводство - стая 204
Телефон: 0336 63112
факс: 0336 64425

гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"- юг №50
тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119
E-mail: [email protected]
URL: http://www.parvomai.bg/


КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Кметство Брягово
Кмет : Петър Димитров Тенчев
тел: 03167 2221
Кметство Буково
Кмет: Али Дурмуш Баджаклъ
Тел: 03160 5230
Кметство Бяла река
Кмет: Петкана Илиева Добрева
Тел: 03166 2221
Кметство Виница
Кмет: Тодор П. Тодоров
Тел: 03160 3221
Кметство Воден
Кмет: Мухамед Камелдин Абед
Тел: 03160 6221
Кметство Градина
Кмет: Бальо Кирев Балев
Тел: 03162 2250
Кметство Дълбок извор
Кмет: Костадин Стоянов Кротнев
Тел: 03164 2021
Кметство Езерово
Кмет: Ангел Христов Хаджиев
Тел: 03168 2221
Кметство Искра
Кмет: Димитър Иванов Несторов
Тел 03163 2021
Кметство Караджалово
Кмет: Мариана Димитрова Колева
Тел 03165 2221
Кметство Крушево
Кмет: Радка Велева Петкова
Тел 03162 7221
Кметство Православен
Кмет: Веселин Панайотов Недев
Тел 03166 2282
Кметство Татарево
Кмет: Петко Янков Петков
Тел 03160 2221
с. Поройна
Кмет:Пенко Димитров Налбантов
Тел: 03164 2031
с. Драгойново
Кмет: Димитър Атанасов Петров
Тел:03160 4221

Населени места, които не са кметства
с. Добри дол
Кметски наместник:
Тел 03162 0221

30.11.2005, Общини