Община Казанлък

ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на община Казанлък
тел: 0431/98 211

Николай Златанов
Председател на ОбС
тел: 0431/98 215
Ваня Иванова
Секретар на общината
тел: 0431/98 206

Заместник кметове
Даниела Коева
Заместник-кмет по строителство, инфраструктура и транспорт
тел: 0431/98 240
Лилия Цонкова
Заместник-кмет - Проекти с външно финансиране и хуманитарна политика
тел: 0431/98 213

Приемен ден за всички заместник-кметове - всяка сряда от 14:00 ч. до 16:00 ч

Празник на общината: 4 юни
Площ: 635 кв.км
Население: 81 179 души
Надм. височина: 370 м
Пощ. код: 6100
Тел. код: 0431

ДИРЕКЦИИ

Дирекция "Финанси и бюджет"
Директор: Димитър Димитров
Телефон: 0431/98 226

Дирекция "Устройство на територията и Стопанска политика"

  • Отдел "Устройство на територията"

  • Отдел "Административн и услуги"

Дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Началник отдел ГРАО
Мария Христова Илиева
Телефон: 0431/98 346

Дирекция Местни Данъци и Такси
ул. „Ал. Батенберг” 4
Директор Маргарита Илиева
Телефон: 0431/98 350
Счетоводство Руска Илиева
Телефон: 0431/98 347

За контакти:
Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98259, факс: 0431/98266
Работно време
Общинска администрация:
от 8:30ч. - 12:30ч. и 13:30ч. - 17:30ч.
Работно време
Център и услуги за граждани:
8:30ч. - 17:30ч. Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.
E-mail: [email protected]
URL: http://www.kazanlak.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Михаил Тодоров Янушев
с. Бузовград
тел:0431 98 330
Петьо Апостолов
с. Голямо Дряново
тел:0431 98 333
Надежда Пенчева
с. Горно Изворово
тел:0431 98 332
Антон Дечков Антонов
с. Горно Черковище
тел:0431 98 326
Ферид Рюстемов Бекиров
с. Долно Изворово
тел:0431 98 307
Ганка Тодорова Богданова
с. Дунавци
тел:0431 98 323
Веселин Георгиев Андреев
с. Енина
тел:0431 98 306
Стойчо Василев Василев
с. Копринка
тел:0431 98 325
Иван Георгиев Колев
с. Овощник
тел:0431 98 319
Теодора Колева Георгиева
с. Розово
тел:0431 98 321
Апостол Георгиев Терзиев
с. Ръжена
тел:0431 98 334
Илиян Йорданов Илиев
с. Средногорово
тел:0431 98 328
Боян Радев Атанасов
с. Хаджидимитрово
тел:0431 98 331
Нивелин Койчев Неделчев
с. Черганово
тел:0431 98 317
Данчо Леков Данов
с. Шейново
тел:0431 98 310
Василка Панайотова Панайотова
гр. Шипка
тел:0431 98 302
Пламен Весков Вълев
с. Ясеново
тел:0431 98 313

30.11.2005, Общини