Община Криводол

Кмет: Христо Йорданов Доков
Телефон: 09117/25 45
e-mail: [email protected]


Площ 326,857 кв.км
Жители 10921

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Обща администрация"

 • "Финансово-счетоводни дейности"
 • "Канцелария"
 • "Бюджет и финанси"
 • "Човешки ресурси"
 • "Гражданска регистрация и административно обслужване"
 • "Управление на собствеността, местни данъци и такси"

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Специализирана администрация"

 • "Инвестиционна дейност, екология и чистота"
 • "Икономически дейности и предприсъединителни фондове"
 • "Общинска собственост"
 • "Устройство на територията, кадастър и регулация"
 • "Социални дейности"

Адрес: 3060 гр.Криводол, бул. "Освобождение" 1
Телефон: +3599117/2545, 2526
Факс: +3599117/2369
E-mail: [email protected]
URL: http://www.krivodol.com/

Населени места в община Криводол:

Кмет на с. Баурене: Валентин Кирилов
Кмет на с. Галатин: Красимир Гешев
Кмет на с. Главаци: Светлин Якимов
Кмет на с. Големо Бабино: Мария Първанова
Кмет на с. Градешница: Магдалин Сълков
Кмет на с. Добруша: Иван Ваков
Кмет на с. Краводер: Валентин Георгиев
Кмет на с. Лесура: Евгени Димитров
Кмет на с. Осен: Пенка Илиева
Кмет на с. Пудрия: Росица Митова
Кмет на с. Ракево: Бойко Симеонов
Кмет на с. Фурен: Начо Найденов

с. Ботуня, с. Уровене

03.06.2009, Общини