Частно основно училище "Малкият принц"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VIІI клас)

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Обучението се извършва чрез специфични програми: Философия на поведението; Развитие на мисленето; Овладяване на техника за учене; Дисциплина чрез сътрудничество; Овладяване на стратегии за печелившо поведение;
Пограма "Ценности 21 век" - възпитаване чрез изкуствата, се осъществява чрез художествено естетически цикъл: изобразително и приложно изкуство; танци, театър, музика; култура и етикет.

Децата в училище "Малкият принц" разполагат с библиотека и богат набор от учебни помагала. За всеки ученик са разработени свитъци с допълнителни материали по различните учебни дисциплини. Чрез метода на учебния проект учители и ученици съвместно разработват ратки справочници по български правопис, граматика, математика, оригинални тематични проекти.

Чуждоезиковата подготовка се води по утвърдени от МОН оригинални езикови системи на LONGMAN и OXFORD.

Образователният цикъл и индивидуално съобразените методически модули по нива подготвят децата за покриване на международно признати езикови тестове - University of Cambridge, осигуряващи възможност за продължаване на образованието в чужбина.

Училището предлага и летни езикови лагери във Великобритания.

Учебна база:
Озеленен двор 6 дка; Спортно игрище и физкултурен салон; Ателие по музика и изобразително изкуство; Училищна библиотека
с художествена литература и учебни помагала; Компютърен кабинет за индивидуално и групово обучение с достъп до Internet и E-mail; Училищна кухня и ресторант с балансирано и здравословно меню

Транспортни връзки:
автобуси № 3, 9, 14, 309, 409

Адрес: гр. Варна, ул. "Васил Друмев" 73
Телефон: 052/300514, 052/302924
e-mail: [email protected]
URL: http://www.thelittleprinceschool.com/

13.07.2009, Училища