Община Хасково

Кмет: Станислав Насков Дечев
Телефон: 038 603 300
Е-мейл: [email protected]

Зам. кмет: Динко Тенев
Телефон: 038 603421
Email: [email protected]

Зам. кмет:
Танер Емин
Телефон: 038 603421
Email: [email protected]

Зам. кмет: Мария Вълчева
Телефон: 038 603421
Email: [email protected]

Секретар: Биляна Димитрова

Телефон: 038/603 302
Централна сграда, кабинет 313А

Денонощен телефон
към Община Хасково: 038/603 481

Територия: 740 кв.км
Брой населени места: 37
Население: 116 667 души

Дирекция "Администрация"
Директор:
Кръстина Мандажиева
Телефон: 038 603333
Гл.експерт "Връзки с обществеността": Диана Иванова
Телефон: 038 603310
Гл.експерт "Деловодство": Красимира Митева
Телефон: 038 603319
Гл.експерт "Човешки ресурси": Гергана Иванова
Телефон: 038 603321
Специалист "Архив": Петя Иванова
Телефон:038 603442
Дирекция "Правно нормативно обслужване и вътрешен контрол"
Директор : Пламен Лечев
Телефон: 038 603311
Ст.юрисконсулт: Димитър Митрев
Телефон: 038 603335
Отдел "Контрол, обществен ред и законност": Николай Симеонов
Телефон: 038 603344
Сектор "Екоконтрол, общ.ред и регулаторни режими": Атанас Ерфандов
Телефон:038 603340
Дирекция "Финансово-счетоводни дейности"
Директор дирекция:
Росица Гаргова
Телефон:038 603342
Главен счетоводител: Тодорка Стоянова
Телефон: 038 603336
Дирекция "Строителство, инвестиционна политика и екология"
Отдел "Екология":
Венета Тенчева
Телефон: 038 603373
Гл.експерт "Опазване на околната среда": Росица Павлова
Телефон:038 603374
Отдел "Инфраструктура": Лена Вангелова
Телефон: 038 603462
Гл.експерт "Инфраструктура": Надежда Иванова
Телефон: 038 603371

Данни за контакт
Община Хасково
пл. "Общински" №1
Хасково 6300
Телефон: 038 603300
Факс: 038 664110
E-mail: [email protected]
URL: http://www.haskovo.bg/

Кметства и кметски наметсничества

Кмет на с. Александрово: Надежда Добрева
Телефон: 03710 620
Кмет на с. Брягово: Делчо Делчев
Телефон: 03704 220; 224
Кмет на с. Войводово: Илями Бефа
Телефон: 03718 220; 224
Кмет на с. Въгларово: Диан Димов
Телефон: 03705 220; 224
Кмет на с. Гарваново: Катя Карева
Телефон: 03749 220; 224
Кмет на с. Големанци: Иляз Дурамаджъ
Телефон: 03742/3211
Кмет на с. Горно Войводино: Георги Стамов Георгиев
Кмет на с. Гълъбец: Джанил Юсеин
Телефон: 03742/4280
Кмет на с. Динево: Димитрия Желева
Телефон: 03713/2220
Кмет на с. Долно Войводино: Георги Георгиев /кметски наместник/
Телефон: 03719/2220
Кмет на с. Долно Големанци: Нежби Халил
Телефон: 037423/220
Кмет на с. Елена: Иван Иванов
Телефон: 03701/2220
Кмет на с. Зорница: Сезгин Рашид
Телефон: 037424/360
Кмет на с. Клокотница: Евгений Трендафилов
Телефон: 03726/2299
Кмет на с. Книжовник: Зорка Даскалова
Телефон: 03719/2220
Кмет на с. Козлец: Юмер Мерт
Телефон: 037424/220
Кмет на с. Конуш: Младен Марчев
Телефон: 03717/2220
Кмет на с. Корен: Веселин Хаджиев
Телефон: 03729/2380
Кмет на с. Криво поле: Желязко Тодоров
Телефон: 03729/2220
Кмет на с. Малево: Михаил Михайлов
Телефон: 03712 220; 271
Кмет на с. Манастир: Наско Несторов
Телефон: 03719 214
Кмет на с. Мандра: Ангел Михайлов
Телефон: 03741/2220
Кмет на с. Маслиново: Недялко Петков
Телефон: 03719/2325
Кмет на с. Нова Надежда: Венцислав Вълев
Телефон: 03727/2220
Кмет на с. Николово: Недялко Петков
Телефон: 03707 220
Кмет на с. Орлово: Георги Георгиев
Телефон: 03708/2220
Кмет на с. Подкрепа: Татяна Георгиева /кметски наместник/
Телефон: 037420/220
Кмет на с. Стамболийски: Славчо Райков
Телефон: 03725/2220
Кмет на с. Стойково: Василка Ангелова/кметски наместник/
Телефон: 03713/2334
Кмет на с. Текето: Хайрула Хайрула
Телефон: 03700/2214
Кмет на с. Тракиец: Красимир Бойчев
Телефон: 03700/2220
Кмет на с. Узунджово: Димитър Ничев
Телефон: 03710/2220
Кмет на с. Широка поляна: Юри Борисов
Телефон: 03707 360
Км. наместници на с. Любеново: Боян Бойдев
Телефон: 03713 336
Км. наместник на с. Родопи: Маргарита Атанасова /кметски наместник/
Телефон: 03704 310; 382

30.11.2005, Общини