Община Самоков

Кмет: Владимир Владимиров Георгиев
Телефон: 0722/6 66 66, Стая 315
Факс: 0722/ 60050
E-mail: [email protected]

Заместник кмет по финанси, бюджет и местни данъци и такси: Сия Георгиева Шехтанова
E-mail: [email protected]
Телефон: 0722/ 66667
Факс: 0722/ 60050

Зам. кмет - Екология, търговия и туризъм:
Васил Сайменов
Телефон: 0722/ 60378

Секретар
:Ангелина Любенова Вангелова
Телефон: 0722/ 60030

Главен архитект:
Надежда Клинчева
Телефон: Телефон: 0722/ 66662,

Централа:
0722/ 66630, 0722/ 66631, 0722/ 66632, 0889 199 230

Празник на общината: 21 август
Площ: 1210 кв. км
Население: 41 884 души
Надм. височина: 960 м
Пощ. код: 2000
Тел. код: 0722

Кметове и кметски наметсници
Кмет на с. Алино
Борислав Брейчев
071242241

Кмет на с. Белчин
Венета Балабанова
071242260

Кмет на с. Бели Искър
Благовест Бичаков
071227220

Кмет на с. Говедарци
Лорита Христова
071252315

Кмет на с. Горни Окол
Стоян Кръстев
071262220

Кмет на с. Гуцал
071220220

Кмет на с. Доспей
Николай Гешев
072266348

Кметски наместник на с. Долни Окол
Николай Стойнов
071262225

Кмет на с. Драгушиново
Георги Хаджийски
072266624

Кмет на с. Злокучане
Кристиян Здравков
071272093

Кмет с. Клисура
Елена Симонова
071243389

Кмет на с. Ковачевци
Йорданка Бекярова
071232236

Кмет с. Маджаре
Иван Марков
071252311

Кмет на с. Мала Църква
Ивайло Петров
071252312

Кмет на с. Марицa
Атанас Йорданов
071228250

Кметски наместник на с. Ново село
Величка Стойнева
071225240

Кмет на с. Поповяне
Елена Михайлова
071232260

Кмет на с. Продановци
Емилия Драганова
072266947

Кмет на с. Райово
Васил Васов
071272005

Кмет на с. Рельово
Йордан Клещанов
071242325

Кмет на с. Радуил
Любомир Димитров
071292121

Кмет с. Шипочане
Здравко Пенев
071224240

Кмет на с. Широки дол
Марияна Ръкльова
071272007

Кмет с. Ярлово
Васил Миленов
071221233

30.11.2005, Общини