Община Сатовча

Кмет
Арбен Мустафов Мименов

Заместни-кмет
Елхан Кълков
Телефон: 0879/ 121735

Заместник-кмет
Илхан Карагьозов
Телефон: 0879/ 121736

Главен счетоводител
Телефон: 0879/ 121713

Деловодство

Телефон: 0879/ 121714

Счетоводство
Телефон: 0879/ 121715

Каса
Телефон: 0879/ 121716

Техници
Телефон: 0879/ 121722

ГРАО
Телефон: 0879/ 121724

Личен състав
Телефон: 0879/ 121725

Главен инженер
Телефон: 0879/ 121726

Празник на общината: 6 май
Площ: 333 кв. км
Население: 17 770 души
Надм. височина: 1029 м
Пощ. код: 2950
Тел. код: 07541

Община Сатовча - 2950, Сатовча
ул. "Тодор Шопов" №37
тел.: 07541/ 21-16
факс: 07541/ 20-95
E-mail: [email protected]
URL: http://www.satovcha.bg/

КМЕТСТВА

Кметство Туховище
Телефон: 0879/ 121745
Телефон: 0879/ 121774

Кметство Кочан
Телефон: 0879/ 121746
Телефон: 0879/ 121748
Телефон: 0879/ 121749
Tелефон: 0879/ 121750

Кметство Жижево
Телефон: 0879 / 121754

Кметство Ваклиново
Телефон: 0879 / 121755
Телефон: 0879 / 121752

Кметство Фъргово
Телефон: 0879 / 121756

Кметство Плетена

Телефон: 0879/ 121758

Кметство Крибул
Телефон: 0879/ 121759

Кметство Осина
Телефон: 0879/ 121760

Кметсво Долен
Телефон: 0879/ 121761

Кметство Слащен
Телефон: 0879/ 121762
Телефон: 0879/ 121764

Кметство Годешево
Телефон: 0879/ 121775
Телефон: 0879/ 121766

Кметство Вълкосел
Телефон: 0879/ 121776
Телефон: 0879/ 121783
Телефон: 0879/ 121785

Кметство Боголин
Телефон: 0879/ 121782

30.11.2005, Общини