Община Габрово

Кмет: Таня Христова
e-mail- [email protected]
Телефони - (+359 66) 818 303, +359 66 809 371
Стая - 103

Зам.-кмет "Финанси и собственост"- инж. Климент Кунев
e-mail - [email protected]
Телефони - (+359 66) 818 347
Стая - 215

Зам.-кмет "Социално‐икономическо развитие"-
инж. Нела Рачевиц
e-mail - [email protected]
Телефони - (+359 66) 818 404
Стая - 503

Зам.-кмет - "Устройство на територията, инфраструктура и екология" -
арх. Николай Меразчиев
e-mail [email protected]

Секретар
Полина Тихова - секретар
e-mail - [email protected]
Телефони - (+359 66) 818 320, (+359 66) 80 65 33
Стая - 101

Главен архитект
арх. Татяна Стойкова
e-mail - [email protected]
Телефон -(+359 66)818 444, (+359 66)80 88 77
Стая - 307

Празник на общината: 17 май
Площ: 556 кв. км
Население: 74 357 души
Надм. височина: 329 м
Пощ. код: 5300
Тел. код: 066

ДИРЕКЦИИ И ОТДЕЛИ

Звено "Вътрешен одит"
Катя Донева - ръководител-звено
e-mail - [email protected]
Телефон - (+359 66)818 357
Стая - 316

Дирекция "Административно, правно и информационно обслужване"
Аделина Симеонова - началник отдел
e-mail - [email protected]
Телефон - (+359 66)818 316, (+359 66)80 68 72

 • Отдел "Правен"
 • Отдел "ГРАО"
 • Отдел "Протокол, международно сътрудничество и връзки с обществеността"
 • Отдел "Информационно обслужване и технологии"
 • Отдел "ВАД и отбранително-мобилизационна подготовка"
 • Отдел "Управление на човешките ресурси"

Дирекция "Финансово счетоводна"
Христина Александрова - дирекция „Финансово-счетоводна”
e-mail - [email protected]
Телефон - (+359 66)818 368
Стая - 210

 • Отдел "Финанси и бюджет"
 • Отдел "Счетоводен"

Дирекция "Устойчиво развитие"

 • Отдел "Икономическо развитие"
 • Отдел "Подготовка и управлeние на проекти"

Дирекция „Устройство на територията”
директор инж. Соня Корназова - директор
e-mail - [email protected]
Телефон - (+359 66)818 330
Стая - 301

 • Отдел "Градоустройство"
 • Отдел "Кадастър, регулация и вертикална планировка"

Дирекция "Общинска собственост и стопанска дейност"
директор инж. Недялко Ценков - директор
e-mail - [email protected]
Телефон - (+359 66)818 345
Стая - 209

 • Отдел "Дружества, съучастия и стопанска дейност"
 • Отдел "Общинска собственост"

Дирекция "Образование и култура"
Директор Даниела Василева - директор
e-mail - [email protected]
Телефон - (+359 66)818 380
Стая - 326

 • Отдел "Образование"
 • Отдел "Култура и вероизповедания"

Дирекция "Здравеопазване и социални дейности"

 • Отдел "Здравеопазване и спорт"
 • Отдел "Социални дейности"

Дирекция „Местни данъци и такси”
директор Мария Йозова
e-mail - [email protected]
Телефон - (+359 66)804 776
Сградата на ул. „Райчо Каролев” № 4 /стария съд/

За контакти: 5300 Габрово, пл. Възраждане 3
тел.: +359 66 818400, факс: +359 66 809371
телефон за сигнали: 0700 144 10

E-mail: [email protected]
URL: http://www.gabrovo.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

ВРАНИЛОВЦИ
ТЕОДОРА ГИНКОВА ТОМОВА
Телефон:06713/2210, 0885 189 788
ГЕРГИНИ
РУМЯНА РУСЕВА КУШЕВА
Телефон:06714/2410, 0886 188 577
ГЪБЕНЕ
МАРИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
Телефон:06712/2210, 0885 189 799
ДОНИНО
ВАСЯ ПАРАШКЕВОВА МИХАЙЛОВА
Телефон:06710/2210, 0886 141 551
ДРАГАНОВЦИ
ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ЦВЯТКОВ
Телефон: 06718/2210, 0888 589 617
ЖЪЛТЕШ
АНА ИВАНОВА БОЯНОВА
Телефон:06716/2210, 0887 008 518
МУЗГА
ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
Телефон:06712/2410, 0886 141 456
НОВАКОВЦИ
ДИМИТРИНКА ИВАНОВА БОШНАКОВА
Телефон:06718/2281, 0886 155 414
ПОПОВЦИ
РУМЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
Телефон:06714/2210, 0886 067 190, 06714/2220
ЧАРКОВО
ДИЯНА ХРИСТОВА КОЛЕВА
066 803 770, 0885 188 433
ЯВОРЕЦ
КОЬО КЪНЧЕВ КОЕВ
067392/210, 0885 099 379

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

АРМЕНИТЕ , ПЕТРОВЦИ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
Телефон:06713/2310, 0886 140 030
БАЛАНИТЕ, БОГДАНЧОВЦИ, ГЕНЧОВЦИ, КОСТАДИНИТЕ, ТОДОРОВЦИ, ФЪРГОВЦИ
МАРИЯНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
Телефон:066 803 735, 0886 116 330
БОРИКИ, МАЛИНИ, СТЕФАНОВО, СТОЙКОВЦИ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ МИХОВ
Телефон:066 804 218,0886 140 480
БАНКОВЦИ, БЕКРИИТЕ, БОБЕВЦИ, ВЕТРОВО, ГАЙКИНИ, ГРЪБЛЕВЦИ, ИВАНИЛИ, СВИНАРСКИ ДОЛ, СЕДЯНКОВЦИ, СОЛАРИ, ЧИТАКОВЦИ, ШАРАНИ
ПЪРВАН ЕНЕВ БАНЗАРОВ
Телефон:067194/323, 0889 118 997
ДЕБЕЛ ДЯЛ
РАЙКО ВАСИЛЕВ ЛАЛЕВ
Телефон:06712/2938, 0886 122 033
ГАЙТАНИТЕ, ДУМНИЦИ, КИЕВЦИ, РЯЗКОВЦИ
ПЕНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
Телефон:066 803 114, 0886 122 440
ВЛАЙЧОВЦИ, ЖИВКО, ЗДРАВКОВЕЦ
НИКОЛАЙ МИТЕВ КАРАКОЛЕВ
Телефон:06711/5320, 0886 133 066
БАЕВЦИ, ГОРНОВА МОГИЛА, ЗЕЛЕНО ДЪРВО, МАЛУША, РУЙЧОВЦИ, СТОМАНЕЦИТЕ, ЧУКИЛИТЕ
ТОДОРКА ИВАНОВА МИРЧЕВА
Телефон:066 820 018, 0889 133 661
ЗЛАТЕВЦИ, ЛОЗА, МИЛКОВЦИ
ТИНЧО ТОТЕВ ТИНЧЕВ
Телефон:06714/2310, 0886 144 911
БЕЛОМЪЖИТЕ, БОЖЕНЦИТЕ, БОЛТАТА, ВЛАХОВЦИ, ВЪЛКОВ ДОЛ, КАЛЧОВЦИ, КМЕТОВЦИ, РАДЕШКОВЦИ, СЕМЕРДЖИИТЕ, СЪБОТКОВЦИ, ТРАПЕСКОВЦИ, ХАРАЧЕРИТЕ, ЦВЯТКОВЦИ, ЧЕРНЕВЦИ
ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА
Телефон:067193/260, 0889 181 804
БЯЛКОВО, КОЗИ РОГ, ПАРЧОВЦИ, СЕЙКОВЦИ, СПАНЦИ, ШИПЧЕНИТЕ
ХРИСТО ИВАНОВ КОЙЧЕВ
Телефон:06711/5210, 0886 101 577
ВЕЛКОВЦИ, ДРАГОМАНИ, ИГЛИКА, КАРАЛИ, КМЕТЧЕТА, КОЛИШОВЦИ, КОСТЕНКОВЦИ, ЛЕСИЧАРКА, РАХОВЦИ, СТОЙЧОВЦИ, ТОДОРЧЕТА
СИЛВИЯ РАДЕВА ХАДЖИЕВА
Телефон:06717/2271, 0889 181 660
ДЖУМРИИТЕ, МЕЖДЕНИ, МИЧКОВЦИ, ПОПАРИ, СТАРИЛКОВЦИ, УЗУНИТЕ
СТЕФАН ИВАНОВ ГОЛЕМАНОВ
Телефон:06710/2224, 0886 199 227
МИХАЙЛОВЦИ, РАЙНОВЦИ
ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА
Телефон:06713/2510, 885 186 806
СТОЕВЦИ
ПЕТКО ХРИСТОВ ЧЕРВЕНСКИ
Телефон:06713/2610, 0886 117 030
БОЙНОВЦИ, ВРАБЦИТЕ, ГЕНОВЦИ, МЕЧКОВИЦА, МОРОВЕЦИТЕ, ПЪРТЕВЦИ, ТРЪНИТО
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КОРНАЗОВ
Телефон:066 807 439, 0885 187 988

30.11.2005, Общини