Община Кирково

Кмет на община
Шинаси Мехмед Сюлейман
Телефон: 03679/20 16
Факс:0886337710

Заместник Кмет
Валентина Любомирова Димитрова
Телефон:0888147912; 03679/89 01

Секретар на община
Риза Фахри Местан
Телефон:03679/75 58; 0887732073

Финансов контрольор
Ася Ясенова Сапунджиева
Телефон: 0886334412

Звено „Вътрешен одит”
Мл. вътрешен одитор
Сафиназ Фикрет Хасан
Телефон: 0882340555

Стажант вътрешен одитор
Сабахтин Неджат Халил

Отдел „Правно-нормативно обслужване, ГРАО и ЧР”
Началник отдел и Гл. юрисконсулт
Диана Юлиева Топалова
Телефон:0888332259; 03679/89 09

Гл. експерт „Административно управление”
Мохамед Ахмед Коджаали
Телефон: 0888334409

Гл. експерт „ИО и технологии”
инж. Мюмюн Вели Ахмед

Мл. експерт „Обществени поръчки”
Павлина Миткова Миленова
Телефон: 0884387558
Телефон: 03679/7558

Гл. спец. „Администрация”
Пламен Стоянов Арабаджиев
Телефон: 0886334412
Телефон: 03679/89 12

Празник на общината: 6 май
Площ: 538 кв.км
Население: 24 005 души
Пощ. код: 6884
Тел. код: 03679

Отдел „Местни данъци и такси”
Началник отдел
Румен Юлиянов Захариев
Телефон: 03679/27 41

Мл.счетоводител

Юлияна Ангелова Кочанджиева

Гл.спец „Приходи” район Кирково

Феодора Тенчева Асенова

Гл.спец „Приходи” район Кирково

Фатме Зекир Балджъ

За контакти с нас:
6884, Кирково; ул."Дружба" №1;
Телефон: 03679/ 20-16
Факс: 0886337710
E-mail: [email protected]
URL: http://kirkovo.bg/

Kметства и кметски наметсничества
Априлци
Катя Миткова Давидкова
Телефон: 0887417231
Бенковски
Боряна Миткова Хъзова
Телефон: 0886336647, 03676/20-82
Брегово
Хабиб Мехмед Алиосман
Телефон:0887064632;0885218899
Вълчанка,Царино
Идриз Исмаил Исмаил
Телефон:0884991031
Върбен
Хъкмет Мехмед Юсуф
Телефон:0884991024; 0888349919; 03675/9919
Горно Кирково
Емил Митков Кьосев
Телефон: 0884991001; 03679/20-03
Горно Къпиново
Митко Юриев Трендафилов
Телефон: 0884991002
Горски извор
Мюмюн Адем Бекир
Телефон: 0884991013
Гривяк
Мустафа Адем Мустафа
Телефон: 0884991032
Дедец
Мюмюн Мустафа Шакир
Телефон: 0887102859
Делвино
Шюкрю Садък Хаджъкелеш
Телефон: 0877842442
Джерово, Яковица
Иво Рафаилов Чакъров
Телефон: 0884991003
Добромирци
Айше Мустафа Кючукали
0884991014,03676/20-05
Долно Къпиново
Атанас Георгиев Кехайов
Телефон: 0884991005
Домище
Славчо Асенов Гюдюлев
Телефон: 0884991004
Дрангово
Ваня Бисерова Димитрова
Телефон: 088491015,
Дружинци
Юлиян Радованов Стоянов
Телефон: 0877014555
Дрянова глава
Шериф Хюсеин Шериф
Телефон: 0886685544
Дюлица
Хюсеин Али Хюсеин
Телефон: 0884991025
Еровете
Хълми Али Исмаил
Телефон: 0877842457
Завоя
Спиро Николов Синабов
Телефон: 0884991006
Загорски
Севим Недим Хасан
Телефон: 0884991016
Здравчец
Юмит Али Ахмед
Телефон: 0887497869
Каялоба
Джемил Юсеин Хаджиюсеин
Телефон: 0884991017
Китна
Мюмюн Мустафа Ямалъ
Телефон: 0884991018
Козлево
Харун Сейдахмед Юсеин
Телефон: 0884469925
Кран
Мустафа Ахмед Юсеин
Телефон: 0884991034
Кремен
Валентин Веселинов Бостанджиев
Телефон: 0887543882
Крилатица
Костурино
Джемил Раим Халил
Телефон: 0884991007
Кукуряк
Назиф Юсеин Юсеин
Телефон: 08849910035
Кърчовско
Ажда Руфи Ибрахим
Телефон: 0884991026
Лозенградци
Янко Митков Суров
Телефон: 0884991008
Малкоч
Хасан Хюсеин Али
Телефон: 0888460231
Медевци
Сезгин Сали Мехмед
Телефон: 0886420285
Метличина
Фикрет Юзеир Юзеир
Телефон: 0884278971
Метличка, Светлен, Нане
Шюкрю Осман Халил
Телефон: 0884991047
Могиляне
Хасан Хасан Ибрям
Телефон: 0877054366
Мъглене
Али Еюб Юмер
Телефон: 0877842456
Орлица
Марин Младенов Хубавенов
Телефон: 0884991037
Островец
Мустафа Азис Юсуф
Телефон: 0884991038
Пловка
Танер Тасим Моллахасан
Телефон: 0884991039
Подкова
Севинч Исмет Шериф
Телефон: 0884991040
Пресека
Шаиб Мюмюн Мехмед
Телефон: 0877842454
Първенци
Мюмюн Фахредин Мехмед
Телефон: 0877587062
Първица
Хасан Мустафа Халил
Телефон: 0887598031
Растник
Екрем Мюмюн Емин
Телефон: 0877842458
Самодива
Раим Мъстан Местан
Телефон: 0884991027
Средско
Шюкрю Юсеин Осман
Телефон: 0884991042
Старейшино
Снежанка Маринова Величкова
Телефон: 0887534066
Старово
Юсеин Юсуф Мехмед
Телефон: 0884991028
Стоманци
Али Халибрям Халибрям
Телефон: 0884991029
Стрижба
Басри Хасанов Мехмедов
Телефон: 0877842450
Тихомир
Росица Христова Мюзюрска
Телефон: 0884991044,
Фотиново
Сунай Исмет Сали
Телефон: 0887336698
Хаджийско
Назиф Акиф Сюлейман
Телефон: 0884991030
Чакаларово
Христо Хариев Кръстев
Телефон: 0884991009,
Чичево
Мюмюн Али Хюсеин
Телефон: 0877842455
Чорбаджийско
Сами Хасан Везир
Телефон: 0884991045,
Шипок
Раим Реджеб Халил
Телефон: 0887720469
Шопци
Калбие Аптулла Осман
Телефон: 0884991046
Шумнатица
Валентина Андреева Стоянова
Телефон: 0884991011
Янино
Чомерт Хасан Ялчън
Телефон: 0884673948

30.11.2005, Общини