Община Априлци

Кмет на община Априлци
Тихомир Михайлов Кукенски
Телефон: 06958/22-22, факс: 06958/22-85

Красимира Илиева Пенкова
Зам. кмет на Община Априлци
тел: 06958 / 2222
вътрешен: 103


Празник на общината: 24 май
Площ: 238 кв.км
Население: 4036 души
Надм. височина: 550 м
Пощ. код: 5641
Тел. код: 06958

Дирекция “Обща администрация”

Звена:

 • "Канцелария"
 • "Информационно обслужване и технологии"
 • "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"
 • "ГРАО"
 • "Информационно обслужване и технологии"
 • "Общинска собственост"
 • "Управление на собствеността"
 • "Човешки ресурси"
 • "Финансово-счетоводни дейности"
 • "Методология и вътрешно ведомствен контрол"
 • "Бюджет и финанси"
 • "Местни данъци и такси"


Дирекция “Специализирана администрация”

Звена:

 • "Икономически дейности"
 • "Устройство на територията"
 • "Регулация"
 • "Инвестиционна дейност"
 • "Екология и чистота"
 • 'Гражданска защита и управление при кризи"
 • "Отбранително-мобилизационна подготовка"
 • "Инспекторат"
 • "Евроинтеграция"
 • "Образование"
 • "Здравеопазване"
 • "Социални дейности"
 • "Култура"
 • "Спорт и туризъм"

Адрес на отдел “Местни данъци и такси”:
ОБЩИНА АПРИЛЦИ
ул.”Васил Левски” № 109
гр. Априлци – 5641
обл. Ловеч
тел.: 06958 / 22-22, вътр. 135
факс: 06958 / 22-85

Контакти
За контакти: Община Априлци
тел: 06958/ 22 22
факс: 06958/ 22 85
e-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
URL: http://obshtina-apriltsi.com/index.php

Населени места в община Априлци:

с. Велчево, с. Драшкова поляна, с. Скандалото

30.11.2005, Общини