Община Угърчин

Кмет
Станимир Йотов Петков
За контакти:
Email - [email protected]
Телефон - 06931-21-21; 06931-27-50;

Зам. кмет: Мария Денчева Динова
E-mail: [email protected]
Телефон: (06931)21-21 111

Секретар:
Димитър Михайлов
E-mail: [email protected]
Телефон: (06931)21-21 102, (06931)20-05

Главен архитект:
арх. Юлияна Иванова Агушева
Телефон: (06931)21-21 116

РЕНИ МИХАЙЛОВА ГАБОВА

Главен експер (Финансов контрольор)

Телефон - 06931/21-21 104
Стая - 208
ГАЛИНА ВЕСЕЛИН РУСКОВА

Главен счетоводител

Email - [email protected]
Телефон - 06931/21-21 112
Стая - 210

Празник на общината: 22 март
Площ: 523 кв.км
Население: 8 361 души

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Административно-правно обслужване, бюджет и финанси и местни приходи"

  • Отдел “Административно-правно, информационно обслужване, деловодство и архив”
  • Отдел “Финанси, счетоводство и бюджет”
  • Отдел “Местни данъци и такси”
  • Звено "Канцелария и човешки ресурси"

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Устройство на територията, И и ХД"

  • Отдел "Устройство на територията, общинска собственост, строителство и ИК"

Име на Общината – Община Угърчин, обл. Ловеч
Точен адрес – гр. Угърчин, пл. “ Свобода” № 1
Пощенски код - 55 80
Телефонен код, тел., факс – 06931, 21 21
Е – mail : ugarchin @ infotel. bg
URL: http://www.ugarchin.com/BG.php

КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Кметство Лесидрен
БОРИС СТОЕВ НЕШЕВ - КМЕТ НА КМЕТСТВО
ТИНКА ЙОТОВА КАЛЧЕВА - Старши специалист в кметство

Кметство Кирчево
ОРФЕЙ ЮРИЕВ АЛЕКСАНДРОВ - КМЕТ НА КМЕТСТВО
ПОЛИНА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА - Старши специалист в кметство

Кметство Катунец
ЦЕНКО НЕДЯЛКОВ НИКОЛОВ - КМЕТ НА КМЕТСТВО
ВАЛЕРИЯ ТОШЕВА ВЪЦОВА - Старши специалист в кметство

Кметско наместничество-с.Голец
ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ХРИСТОВА - КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

Кметско наместничество-с.Микре
ПАВЛИНКА НИКОЛОВА СТОЙКОВА - КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

Кметско наместничество-Славщица
ХРИСТО ВЪЛОВ ХРИСТОВ - КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

Кметско наместничество-с.Драгана
МИЛАНКА ДОНЧЕВА ПЕТРОВА - КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

Кметско наместничество-с.Каленик
ВЕРКА БОРИСОВА ДИМИТРОВА - КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

Кметско наместничество-Орляне
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ - КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

Кметско наместничество - с.Сопот
МИЛКА МАРИНОВА МИНЧЕВА - КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

30.11.2005, Общини