Община Радомир

Кмет
Пламен Станков Алексиев

Телефон: 0777/ 82490

ЗАМ. КМЕТ/Любка Димитрова/
Телефон: 0777/ 82501
ЗАМ. КМЕТ/ Д. Димитров/
Телефон: 0777/ 82002
СЕКРЕТАР/ В. Петров/
Телефон: 0777/ 80507

ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ
ДЕЛОВОДСТВО
Телефон: 0777/80 381, вътр. 700
ЕСГРАОН
Телефон: 0777/вътр. 301

Празник на общината: 26 октомври
Площ: 540 кв.км
Население: 24 308 души

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Финансово–административно и правно обслужване"

  • Отдел “Местни данъци и такси”
  • Сектор “Вътрешен одит”
  • Отдел “Административно обслужване и гражданска регистрация”
  • "Звено за обслужване на Общински съвет”
  • Сектор “Правно обслужване и човешки ресурси“


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция “Регионално развитие, устройство на територията и стопанска политика”

  • Отдел “Общинска собственост, обществени поръчки и приватизация”
  • Отдел “Екология и земеделие”
  • Отдел “Търговия и транспорт“
  • Сектор “Европейски фондове и програми”

ДИРЕКЦИЯ " БФМДТ"
Г. СЧЕТОВОДИТЕЛ /Л. Николова/
Телефон: 0777/80 282, вътр. 702

За контакти:
гр. Радомир, пл.Свобода №20
тел: 0777/ 82490
факс: 0777/82502
e-mail: [email protected]
URL: http://www.radomir.bg/

Населени места в община Радомир:

БАЙКАЛСКО
Телефон: 07724/ 376
БОБОРАЦИ
Телефон: 7720/ 220
ВЛАДИМИР
Телефон: 07728/ 295
ГОРНА ДИКАНЯ
Телефон: 077222/ 222
ГЪЛЪБНИК
Телефон: 077729/ 222
ДЕБЕЛИ ЛАГ
Телефон: 077226/ 670
ДОЛНА ДИКАНЯ
Телефон: 07729/ 2130
ДОЛНИ РАКОВЕЦ
Телефон: 07723/ 2010
ДРЕН
Телефон: 07726/ 2033
ДРУГАН
Телефон:07728/ 2321
ЖЕДНА
Телефон: 07725/ 2033
ЖИТУША
Телефон: 07725/ 2023
ИЗВОР
Телефон: 07724/ 333
КАСИЛАГ
Телефон: 077221/ 369
КЛЕНОВИК
Телефон: 07725/ 2020
КОНДОФРЕЙ
Телефон: 077221/ 333
КОПАНИЦА
Телефон: 0777/82246
КОШАРИТЕ
Телефон: 07720/ 222
НЕГОВАНЦИ
Телефон: 07724/ 215
НИКОЛАЕВО
Телефон: 0885/ 599259
ПОЦЪРНЕНЦИ
Телефон: 07720/ 282
ПРИБОЙ
Телефон: 07720/ 333
РАДИБОШ
Телефон: 0777/80035
СТАРО СЕЛО
Телефон: 77780031
СТЕФАНОВО
Телефон: 07723/ 2100, 2193
УГЛЯРЦИ
Телефон: 885599247
ЧЕРВЕНА МОГИЛА
Телефон: 0777/82095
ЧУКОВЕЦ
Телефон: 077221/ 223

30.11.2005, Общини