Община Гурково

Иван Иванов
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО
Телефон: 04331/22-60

Зам.-кмет: Диан Пантелеев
Телефон: 04331/2249
Секретар община: Александър Иванов
Телефон: 04331/22-49
Гл.архитект: Ива Алтънова
Телефон: 04331/20-40

Празник на общината: 26 октомври   
Площ: 292 кв.км
Население: 5643 души
Надм. височина: 400 м
Пощ. код: 6199
Тел. код: 04331

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Административно-правно обслужване, бюджет и финанси”

 СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции”
Директор:
Николинка Бояджиева
Телефон:04331/20-40

Адрес:
6199, град Гурково
бул. "Княз Александър Батенберг" 3
Телефони:
кмет - 04331/2260
факс: 04331/2884
За предложения и препоръки:
Секретар община:
Телефон: 04331/22-49
E-mail: [email protected]
URL: http://www.obshtina-gurkovo.com/

Населените места в Община Гурково:

Кмет на кметство с. Паничерево
Атанас Граматиков
Телефон:04340/22-60
Кмет на кметство с. Конаре
Стефан Азманов
Телефон:04343/22-60
Кметски наместник на: Димовци, Дворище, Жълтопоп, Брестова и Жерговец
Иван Коев
Телефон:0887432018
Кметски наместник на : Пчелиново и Златирът
Кметски наместник на : Лява река
Лалка Лалева
Телефон:
0877372279

30.11.2005, Общини