Община Раднево

д-р Теньо Тенев - Кмет
e-mail: [email protected]
тел.: 0417/8 20 72
факс: 0417/8 22 80

инж. Димитър Христов Желев
Заместник кмет „Икономика и финанси”
e-mail: [email protected]
тел.: 0417/81 240, 81 241

инж. Светослав Желев Маринов
Заместник кмет „ТСУ, стопанска политика и общинска собственост”
e-mail: [email protected]
тел.: 0417/81 230, 81 241

Деко Иванов Делев
Секретар
e-mail: [email protected]
тел.: 0417/ 81 202

арх. Росица Бенева Мъглова - Войчева
Главен Архитект
e-mail: [email protected]
тел.: 0417/ 81 210

Площ: 545 кв. км
Население: 24 117 души
Надм. височина: 113 м
Пощ. код: 6260
Тел. код: 0417

ДИРЕКЦИИ

ДИРЕКЦИЯ "АПИО"
Директор:
Даниела Дечева
тел: 0899888138
[email protected]

ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС"
Директор: Райна Русева
тел: 0897881700
[email protected]

  • Звено "Местни данъци и такси"

ДИРЕКЦИЯ "ТСУСПОС"
Директор: Георги Русев
тел: 0885440907
[email protected]

  • Отдел "ТСУ"
  • Отдел “"Стопанска политика и общ. собственост”

ДИРЕКЦИЯ "ЕИСП"
Гл. експерт:
Роза Борисова
тел: 0886031133
[email protected]

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА"
Директор:
Емилия Симеонова
тел: 0889162233
[email protected]

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
Директор: Димитър Димитров
тел: 0899888141
[email protected]

Контакти
Община Раднево
Адрес: п.к. 6260, гр. Раднево, ул."Митьо Станев" 1
тел: 0417/8-20-72
факс: 0417/8-22-80
e-mail: [email protected]
URL: http://radnevo.acstre.com/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Бели Бряг п.к.6262
Тончо Иванов – кметски наместник
тел: 0417/ 8 29 04, gsm: 0895 521 702
Боздуганово п.к. 6269
Гено Генов– кмет
тел: 04148/ 9260, gsm: 0894 498 704
e-mail: [email protected]
Българене п.к. 6273
Христо Желев – кметски наместник
тел: 04145/23 37, gsm: 0893 446 301
кв. Гипсово
тел: 0417/ 8 24 90, gsm: 0899 888 139
Д. Атанасово п.к. 6261
Тихомир Тасев – кмет
тел: 0417/ 8 28 60, gsm: 0899 888 153
Диня п.к. 6269
Еньо Енев – кмет
тел: 04146/22 60, gsm: 0894 498 703
Землен п.к. 6094
Камелия Иванова – кметски наместник
тел: 041484/ 260, gsm: 0893 446 303
e-mail: [email protected]
Знаменосец п.к. 6272
Иван Даев – кмет
тел: 04145/ 22 60, gsm: 0894 498 701
e-mail: [email protected]
Ковач п.к. 6275
Виолета Петкова – кметски наместник
тел: 04149/ 23 23, gsm: 0893 446 300
Ковачево п.к. 8950
Иван Стоянов – кмет
тел: 04144/ 22 60, gsm: 0899 888 158
Коларово п.к. 6371
Георги Тенев – кмет
тел: 041480/260, 360, gsm: 0899 888 161
e-mail: [email protected]
Константиновец п.к. 6267
Теньо Георгиев – кметски наместник
тел: 04147/ 23 20, gsm: 0893 446 302
Любеново п.к. 6267
Васил Василев – кмет
тел: 04147/ 22 60, 22 61, gsm: 0899 960 048
e-mail: [email protected]
Маца п.к. 8963
Стоянка Желязкова – кмет
тел: 04140/ 25 60, gsm: 0893 446 304
Полски градец п.к. 6276
Тончо Тончев – кмет
тел: 04140/22 11, 22 12, gsm: 0899 888 156
e-mail: [email protected]
Рисиманово п.к. 6274
Светла Тенева – кметски наместник
тел: 04145/ 22 30, gsm: 0893 302 320
Свободен п.к. 6278
Симеон Симеонов – кмет
тел: 04145/23 60, gsm: 0892 213 222
Сърнево п.к. 6268
Милен Малчев – кмет
тел: 04143/ 22 60, gsm: 0899 888 160
e-mail: [email protected]
Тихомирово п.к. 6279
Богдана Канева – кмет
тел: 04145/ 23 20, gsm: 0899 888 152
Тополяне п.к. 6277
Динко Динев – кмет
тел: 0417/ 8 22 90, gsm: 0882 288 814
e-mail: [email protected]
Трояново п.к. 6270
Калоян Колев – кмет
тел: 04142/ 22 60, gsm: 0899 888 159
e-mail: [email protected]
Трънково п.к. 6093
Кольо Славов Колев – кмет
тел: 04149/ 22 60, gsm: 0899 888 157

30.11.2005, Общини