Община Полски Тръмбеш

Кмет
Георги Чакъров
Телефон: 4149

Заместник-кмет
инж. Киро Маринов
Телефон: 4143

Заместник-кмет
Назиф Кадир
Телефон: 4144

Секретар на Община
Емил Цонев
Телефон: 4145

Юрисконсулт
Йордан Петров
Телефон: 4115

Дежурни
Б.Бойков, А.Михайлов, М.Михайлов, Д. Николов
Телефон: 4116

Финансов контрольор
Ангел Петров
Телефон: 4135

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Председател
д-р Емил Енчев
Телефон: 4117

Техн. сътрудник

Йорданка Иванова
Телефон: 4118

ДИРЕКЦИЯ БЮДЖЕТ ФИНАНСИ И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Директор Дирекция
Велко Великов
Телефон: 4112

Началник отдел
Снежанка Стефанова
Телефон: 4129

Отдел "Бюджет, финанси“
Старши счетоводител
Полина Симеонова
Телефон: 4130

Старши счетоводител
Мая Спирдонова
Телефон: 4130

Старши счетоводител
Маринела Димитрова
Телефон: 4130

Старши счетоводител
Милка Петрова
Телефон: 4130

Старши счетоводител
Магдалина Василева
Телефон: 4130

Старши счетоводител
Атанаска Панайотова
Телефон: 4130

Ст. специалист, касиер-счетоводител
Димитър Димитров
Телефон: 4147

Отдел “Бюджет и Местни приходи”
Н-к отдел "Б и МП"
Красимира Великова
Телефон: 4131

Гл. спец. икономист
Даниела Георгиева
Телефон: 4131

Ст. инспектор приходи
Росен Стоянов
Телефон: 4132

Данъчен инспектор
Румяна Димитрова
Телефон: 4132

Ст.спец-касиер събирач приходи
Татяна Серафимова
Телефон: 4132

Данъчен инспектор
Геновева Великова
Телефон: 4132

Данъчен инспектор
Станимир Прашанов
Телефон: 4132

Счетоводител
Димитрина Георгиева
Телефон: 4132

Отдел "Канцелария, ЕСГРАОН и АРХИВ"
Н-к отдел “Канцелария , ЕСГРАОН и АРХИВ"
Дарина Ангелова
Телефон: 4124

Ст.специалист архивист
Еленка Якова
Телефон: 4124

Ст.спец. ЕСГРАОН
Виолета Хараламбиева
Телефон: 4124

Ст.спец. ЕСГРАОН
Соня Никова
Телефон: 4124

Деловодство

Техн. сътрудник секретар деловодител
Невин Расимова
Телефон: 4142

Мл. специалист административно и организационно обслужване
Анна Цветанова
Телефон: 4141

Адрес:
ул."Черно море", №4
5180, Полски Тръмбеш
обл.Велико Търново
Република България
Телефон: Централа - 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: [email protected]
URL: http://www.trambesh.eu/

 

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

с. Климентово
Стоян Ангелов
Телефон: 06141/59-56

с. Иванча
Георги Станчев
Телефон: 06147/26-25

с. Обединение
Ганчо Ганев
Телефон: 06142/24-04

с. Страхилово
Диана Димитрова
Телефон: 06145/26-21

с. Масларево
Петранка Маринова
Телефон: 06143/24-68

с. Павел
Анка Личева
Телефон: 06148/22-61

с. Вързулица
Генчо Тодоров
Телефон: 06143/21-02

с. Каранци
Денка Георгиева
Телефон: 061406/221

с. Орловец
Димитър Димитров
Телефон: 061403/261

с. Раданово
Йордан Йорданов
Телефон: 06141/68-39

с. П. Каравелово
Любомир Ламбев
Телефон: 061405/231

с. П. Сеновец
Мариян Тонев
Телефон: 06146/28-62

с. Куцина
Тихомир Маринов
Телефон: 06149/35-22

с. Ст. Стамболово
Александър Коев
Телефон: 061402/260

30.11.2005, Общини