Община Банско

Кмет
Иван Михайлов Кадев
Телефон: 0749/886 11
Имейл: [email protected]

Заместник-кмет
Сашка Въчкова
Телефон: 0749/886 11

Заместник-кмет
Костадин Атанасов
Телефон: 0749/886 11

Заместник-кмет
Стойчо Баненски
Телефон: 0749/886 11

Секретар
Александър Рупчин
Телефон: 0749/886 25

Председател на ОбС Банско
Владимир Колчагов
Телефон: 0749/886 23
Имейл: [email protected]

Главен архитект
Владимир Ташев
Телефон: 0749/886 16
Имейл: [email protected]

Вътрешен одитор
София Граченова
Телефон: 0749/886 45
Имейл: [email protected]

Вътрешен одитор
Марияна Ръткова
Телефон: 0749/886 45
Имейл: [email protected]

Финансов контрольор
Елена Кушлева
Телефон: 0749/886 43
Имейл: [email protected]

Община Банско
Адрес: гр.Банско, ПК 2770, Пл.”Никола Вапцаров” № 1
Тел: (00359) 749 886 11, Факс: (00359) 749 886 33

Работно време на администрацията: 8.00 – 12.00 ч, 13.00 - 17.00 ч
Почивни дни: събота и неделя

E-mail: [email protected]
URL: http://www.bansko.bg/

30.11.2005, Общини