Община Белица

Кмет
Радослав Ревански
Телефон: 07444/2323

Секретар
Телефон: 07444/22 44

Главен архитект
Телефон: 07444/23 31

Празник на общината: 25 август Площ: 293 кв. км
Население: 9604 души
Надм. височина: 953 м
Пощ. код: 2780
Тел. код: 07444

Адрес: област Благоевград, гр. Белица, ул. Георги Андрейчин 15

ОТДЕЛИ

Отдел Териториално-селищно устройство
Телефон: 07444/2335

Отдел ФУОС
Телефон: 07444/2345

Отдел Гражданска регистрация и административно обслужване
Телефон: 07444/2318

Отдел Земеделие и екология
Телефон: 074442328

Отдел Хуманитарни дейности
Телефон: 07444/2214

Контакти:
тел: (07444) 2323
факс: 07444 2277
Е-mail: [email protected]
URL: http://www.belitsa.acstre.com/
http://www.belitsa.acstre.com/BG.php

Кмет на с. Краище
Муса Мизур
Телефон: 074405/260

Кмет на с. Горно краище
Бекир Бекир
Телефон: 074405/489

Кмет на с. Бабяк
Мустафа Бъсков
Телефон: 074404/222

Кмет на с. Дагоново
Страхил Барабунов
Телефон: 07444/23 20

Кметски наместник на с. Кузьово
Исмаил Атип
Телефон: 074404/328

Кметски наместник на с. Черешово
Алиш Куньов
Телефон: 074404/320

Кметски наместник на с. Лютово
Ибрахим Палев
Телефон: 074404/321

Кметски наместник на с. Орцево
Ибрахим Палев
Телефон: 074404/336

Кметски наместник на с. Гълъбово
Ибрахим Палев
Телефон: 074404/373

30.11.2005, Общини