Община Гърмен

Кмет
Феим Ахмед Иса
Телефон: 0887/477277
Централа: 07523/2040, 07523/2047

Заместник-кмет
Ахмед Вранчев
Телефон: 0878/880315,
Централа 07523/2040
E-mail: [email protected]

Секретар на община Гърмен
Силвена Русева
Телефон: 0882 966 757

Председател на Общински съвет- Гърмен
Мурат Адем
0894/349036

Дирекция “ФСД и ПНО”
Директор
Красимира Ушева
0898/778 611,
Централа: 07523/2040, Вътрешен 103

Финансов контрольор
Сюлейман Османчев
0897/205 620,
Централа: 07523/2040, Вътрешен 119

Старши експерт Закона за туризма и Закона за местните данъци и такси
Ибрахим Фета
0882/966 787,
Централа: 07523/2040, Вътрешен 119

Старши експерт Финансов контрол при второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
Марияна Стругова
Централа: 07523/2040, Вътрешен 108

Отдел ФСД
Началник отдел
Величка Каптиева
0882/966 754,
Централа: 07523/2040, Вътрешен 112

Счетоводител – касиер
Орхан Гавазов
07523/2040,
Централа: 07523/2040, Вътрешен 115

Ст. счетоводител
Гюрга Кокошарова
Централа: 07523/2040, Вътрешен 116

Ст. счетоводител
Зейнепа Абдикова
Централа: 07523/2040, Вътрешен 116

Ст. счетоводител
Атидже Пачеджи
Централа: 07523/2040, Вътрешен 116


Празник на общината: 16-22 април
Площ: 388 кв. км
Население: 14 851 души
Надм. височина: 605 м
Пощ. код: 2960
Тел. код: 07523


Контакти
Общинска администрация с. Гърмен
с. Гърмен, ул. "Първа" №35, ПК 2960
тел. 07523/20 40; 07523/20 47
факс: 07523/31 79; 0751/6 10 62


Е-mdil: [email protected], [email protected]
URL: http://www.garmen.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Кметове на кметства

Село Горно Дряново
Мехмедали Хаджиев
Телефон: 0882/966 780

Село Дебрен
Тяркиян Ходжова
Телефон: 0882/966 762

Село Долно Дряново
Ваит Моллахасанов
Телефон: 0882/966 784

Село Дъбница
Синем Бекирова
Телефон: 0882/966 774

Село Огняново
Димитрия Гюрова
Телефон: 0882/966 767

Село Осиково
Митко Дедьов
Телефон: 0882/966 758

Село Рибново
Феим Иса
Телефон: 0882/966 779

Село Хвостяне
Вр.и.д. кмет Соня Шаматова
Телефон: 0882/966 776

Село Марчево
Розен Марчев
Телефон: 0882/966 764

Село Балдево
Илиана Гюрнева
Телефон: 0882/966 761

Село Крушево
Телефон: 0882/966 786

Село Ореше
Ракип Камбуров
Телефон: 0882/966 756

Село Скребатно
Даниела Пидева
Телефон: 0882/966 769

Кметски наместник
Село Лещен
Найле Хаджиева
Телефон: 0882/966 782

Кметски наместник
Село Ковачевица
Телефон: 0882/966 765

30.11.2005, Общини