Община Разлог

Кмет
Магда Иванова Първанова
Телефон: 0747/ 80095, факс: 80081

Секретар
Димитър Крънчев
Телефон: 0747/ 80096

Празник на общината: 24 октомври
Площ: 440 кв. км
Население: 21 866 души
Пощ. код: 2760
Тел. код: 0747

ДИРЕКЦИИ И ОТДЕЛИ

Дирекция Обща администрация
Директор: Ани Аврамова
Телефон: 0886 144204 вътр. 119, 0887 678 263

Дирекция Инвестиционни проекти
Директор: инж.Ваня Илиева
Телефон: 0886 144204 вътр. 224, 0885 551 501

Директор Специализирана администрация
Директор: Инж.Николай Влайн
Телефон: 0886 144204 вътр. 103, 0889 212 312

Дирекция Приходи
Директор: Георги Коцаков
Телефон: 0747/80224
E-mail: [email protected]

Отдел Социални дейности
Началник отдел: Спаска Кьосева
Телефон: 0886 144204 вътр. 114, 0895 494 999

Отдел Общинска собственост
Началник отдел: Елена Сарафова
Телефон: 0886 144204 вътр. 106, 0887 343 636

Отдел Екология, чистота и земеделие
Началник отдел: Надежда Попадийна
Телефон: 0886 144204 вътр. 109, 0885 101651

Отдел Инвестиционни проекти
Началник отдел: Венета Нанева
Телефон: 0886144204 вътр. 115, 0883 306 899

Отдел Техническа служба
Началник отдел: Инж.Спасимир Звънчаров
Телефон: 0886 144204 вътр. 103, 0885 101 651

Отдел Канцелария
Началник отдел: Светла Тахчиева
Телефон: 0886 144204 вътр. 122, 0886 718 183

Отдел Административно и информационно обслужване
Началник отдел: Иван Дебелушин
Телефон: 0886 144204 вътр. 110, 0885 373 732

Отдел Обществени поръчки
Началник отдел: Янка Стойчева
Телефон: 0886 144204 вътр. 116, 0886 002 980

Отдел Култура, Музей и Връзки с обществеността
Началник отдел: Инж. Нина Кисова
Телефон: 0887 311 547

Община Разлог
Данни за контакт
Адрес:
“Стефан Стамболов” №1
Разлог 2760
България
Телефон: 0747/80095
Факс: 0747/80081
Е-mail: [email protected]
URL: http://www.razlog.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Кмет на с. Бачево:
Сона Кулинчева
Телефон: 07448/229; 07448/368; 0885 464 650
Кмет на с. Годлево:
Радка Бележкова
Телефон: 074402/272, 074402/272,0885 464 629
Кмет на с. Баня:
Николай Драгочев
Телефон: 07445/2225, 07445/2222, 0889 494 447
Кмет на с. Долно Драглище:
Лиляна Боянова
Телефон: 074403/331, 074403/323, 0887 484 813
Кмет на с. Горно Драглище:
Иван Цирков
Телефон: 074401/220, 074401/332, 0889 686 852
Кмет на с. Добърско:
Никола Найденов
Телефон: 074406/215,074406/215, 0885 494 445
Кмет на с. Елешница:
Ангелина Проева
Телефон: 07446/333, 0886 494 646

30.11.2005, Общини