Община Свищов

Кмет
инж. Генчо Божинов Генчев
Телефон: 0631/ 6 08 54
Email: [email protected]

Заместник-кмет
Мирослав Ангелов
Телефон: 0631/ 68 117
Email: obs[email protected]

Заместник-кмет 
Анелия Димитрова
Телефон: 0631/ 68 124
Email: [email protected]

Секретар: 
Любомира Петрова
Телефон: 0631/ 60 949

Главен архитект:
арх. Юлиан Мирославов Павлов
Телефон: 0631/ 68 104

АДРЕС
п.к. 5250, гр. Свищов
ул. "Цар Освободител" №74, ет. 1, ст. 1
0631- 60830 - инспектори и каси
0631- 60588 - началник
е-mail: [email protected]
Web site: www.svishtov.bg/

КОНТАКТИ
За контакти с Община Свищов използвайте данните по-долу:
Община Свищов
ул. ”Цанко Церковски” 2
Кмет: 0631 / 60 854, 60 688
Дежурен- "Управление при кризи и ОМП": 0631 / 60 670
Общински център за Адм.Обслужване и информация за граждани: 0631 / 68 132
Факс: 0631 / 60 504

Работно време на общинска администрация Свищов
8.30 – 12.00 ч. 12.30 – 17.00 ч.
Работно време на Общински център за административно обслужване
8.30 – 17.30 ч. - без прекъсване
E-mail: [email protected]
URL: http://www.svishtov.bg/

 

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Нели Великова
Кмет на с. Овча Могила
Тел.: 06327 / 24 25

Любомир Иронов
Кмет на с. Ореш
Тел.: 06328 / 20 86; 20 23

Марин Крачунов
Кмет на с. Драгомирово
Тел.: 063202 / 650; 617

Борис Велев
Кмет на с. Козловец
Тел.: 06325 / 24 20; 24 18

Георги Георгиев
Кмет на с. Морава
Тел.: 0631/ 9 80 80

Нестор Иванов
Кмет на с. Хаджидимитрово
Тел.: 063203 / 620

Тодор Иванов
Кмет на с. Горна Студена
Тел.: 06321/ 26 20; 26 21

Радослав Атанасов
Кмет на с. Българско Сливово
Тел.: 06323/26 14

Сенка Добрева
Кмет на с. Вардим
Тел.: 06324/22 34; 22 35

Генчо Генчев
Кмет на с. Царевец
Тел.: 06329 / 22 06


Димитър Василев
Кмет на с. Алеково
Тел.: 06322 / 22 26

Йордан Митев
Кметски наместник на
с. Червена
Тел.: 063205 / 263

Тодоринка Атанасова
Кметски наместник на
с. Совата
Тел.: 063203 / 630

Веска Илиева
Кметски наместник на
с. Деляновци
Тел.: 063204 / 220

Слави Славев
Кметски наместник на
с. Александрово
Тел.: 06322 / 22 14

30.11.2005, Общини