Община Димово

Кмет Община Димово:
Светослав Венциславов Славчев
Телефон: 0887484584

Секретар:
ДАНЧО ПЕТРОВ НИКОЛОВ

Община Димово Заместник кмет
Илчо Михайлов Илиев
Телефон: 0889235820

Община Димово Главен счетоводител
КРАСИМИРА ИВАНОВА ИВАНОВА
Телефон: 0887730226

Главен архитект на общината
МИТКО ИВАНОВ СЛАВЧЕВ
Телефон: 0898655517

Община Димово Директор на дирекция "Обща Администрация"
МАРУШКА ЗЛАТКОВА ПЕТРОВА
Телефон: 0889236035

Община Димово Директор на дирекция „Специализирана администрация”
РУМЕН КАМЕНОВ КАМЕНОВ
Телефон: 0889235818

Празник: 27 септември
Площ: 402 кв. км
Население: 8524 души
Пощ. код: 3750
Тел. код: 09341

ДИРЕКЦИЯ

Дирекция „Стопанско управление и развитие”
Директор: Ирена Георгиева Виденова

Дирекция „Устройство на територията"
Директор: инж. Румен Каменов Каменов

Контакти
3750 Димово,
ул. "Георги Димитров" 137
Телефон: 09341/ 2260
Факс: 094 601272


E-mail: [email protected]
URL: http://www.dimovo.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Кметство Арчар:
Кмет Емил Цветанов Георгиев
Телефон: 09317/ 2328
Кметство Воднянци:
Кмет Николай Георгиев Николов
Телефон: 09322/ 762
Кметство Извор:
Кмет Анка Иванова Младенова
Телефон: 09351/ 266
Кметство Карбинци: Вр.и.д.
кмет Иван Кирилов Лазаров
Телефон: 09321/ 23-33
Кметство Медовница:
Кмет Йордан Крумов Попов
Телефон: 09322/ 731
Кметство Гара Орешец:
Кмет Тодор Найденов Тодоров
Телефон: 09322/ 677
Кметство Септемврийци:
Кмет Стефан Антов Рангелов
Телефон: 09340/ 220
Кметски наместник на с. Бела: Асен Иванов Асенов
Кметски наместник на с. Владиченци: Иван Георгиев Тошев
Кметски наместник на с. Върбовчец: Вилия Славчева Петрова
Кметски наместник на с. Дълго поле: Сашко Велков Димитров
Кметски наместник на с. Държаница: Милчо Цветанов Иванов
Кметски наместник на с. Кладоруб
Кметски наместник на с. Костичовци: Румяна Василева Петкова
Кметски наместник на с. Лагошевци: Иванка Славчева Велкова
Кметски наместник на с. Мали Дреновец
Кметски наместник на с. Острокапци: Аврам Иванов Аврамов
Кметски наместник на с. Скомля
Кметски наместник на с. Шипот: Илия Киров Костов
Кметски наместник на с. Яньовец: Цветан Николов Георгиев
Кметски наместник на с. Ярко вица: Милчо Цветанов Георгиев

30.11.2005, Общини