Община Белене

Кмет
Милен Павлов Дулев
Телефон: 11 0658/3-11-02; в.111

Зам. Кмет
Малина Златкова Ешекова
Телефон: 23 0658/3-10-31; в.113


Секретар
Яна Илиева Илиева
Телефон: 18 0658/3-10-22; в.118

Архитектура
Гл. архитект
арх. Пламена Цачева - Агалова
Телефон: 19 0658/3-10-36;в.119
* - идва веднъж в седмицата

Правно обслужване
Ст. юрисконсулт
Ирина Чоранова

Финансов контрол
Финансов контрольор
Антон Антонов

Обща администрация
ДИРЕКЦИЯ "Обща администрация"
ОТДЕЛ "Финансово-счетоводни дейности"
Бюджет и финанси
Директор на Дирекция
Елена Маринова
Телефон: 29 0658/3-10-45; в.123
Счетоводство
Началник отдел Мая Терзиевa
Телефон: 29 0658/3-10-45; в.123

Празник на общината: 17 септември
Площ: 285 кв. км
Население: 12 434 души
Надм. височина: 27 м
Пощ. код: 5930
Тел. код: 0658

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности, административно-правно и информационно обслужване на гражданите"
Директор: Елена Димитрова Маринова
Телефон: 0658/3-10-45; в.123

  • Отдел "Финансово-счетоводни дейности"
  • Отдел"Канцелария"
  • Отдел "Център за Информация и Обслужване на Гражданите"
  • Отдел "Местни данъци и такси" - Началник отдел: Нина Пейзанова, тел.:0658/3-49-50; в.110


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Социално-икономическа политика, финансиращи програми и устройство на територията"
Директор: Маргарита Перникова
Телефон: 0658/3-10-36; в.121

  • Отдел "Общинска техническа служба"
  • Отдел "Разработване и управление на проекти и международно сътрудничество"
  • Отдел "Икономически дейности"
  • Отдел "Хуманитарни дейности"

ОТДЕЛ "Местни данъци и такси"
Нач. отдел Нина Пейзанова МДТ
Телефон: 0658/3-49-50;в.110
Ст. инспектор "Приходи" Здравка Мънева МДТ
Телефон: 0658/3-49-50;в.110
Инспектор "Приходи" Николай Първанов МДТ
Телефон: 0658/3-49-50;в.110
Специалист "Каса"
Анелия Ганчева МДТ
Телефон: 0658/3-49-50;в.110

За контакти:
Адрес: гр. Белене 5930
ул."България"№35
Телефони: тел.:0658/3-10-61
факс:0658/3-10-62
E-mail: [email protected]
[email protected]
URL: http://obshtina.belene.net/_index.php

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

с. Деков
Кмет на кметство Калин Весков Петракиев – 06588/96588 / 2224
Гл. специалист Лидка Крачунова – 06588/96588 / 2262

с. Татари
Кмет на кметство Светослав Руменов Ангелов – 06580/96580 / 2221
Гл. специалист Иванка Илиева – 06580/96580 / 2283

с. Петокладенци
Кмет на кметство Марио Блажев Дончев – 06587/96587 / 2333
Гл. специалист Магдалена Симеонова – 06587/96587 / 2435

с. Кулина вода
Кмет на кметство Румен Иванов Георгиев – 06589/96589 / 2222
Гл. специалист Анета Томова – 06589/96589 / 2223

с. Бяла вода
Кмет на кметство Венцислав Димитров Петров – 06581/96581 / 2237
Гл. специалист Катя Кирилова Любенова – 06581/96581 / 2235

30.11.2005, Общини