Община Кричим

Kмет Атанас Стефанов Калчев
Телефон: 03145/22 50
[email protected]

Заместник кмет
Инж.Нуржан Асанова Ристемова
Телефон: 03145/24 51
[email protected]
Заместник кмет
Златка Жечева Маринова
Телефон: Тел: 03145/22 52
[email protected]
Секретар
Величка Беличева - Бучова
Телефон: 03145/20 83
[email protected]
Директор Дирекция „ФСД”
Мария Гичева
Телефон: 03145/30 46
[email protected]
Директор Дирекция „ОСХД”
Катя Минова
Телефон: 03145/20 63
[email protected]
Директор Дирекция „УТОСИДГР”
Инж. Светлана Рангелова
Телефон: 03145/20 47
[email protected]
Ръководител звено „Вътрешен одит”
Сълзица Арнаудова
Телефон: 03145/32 01
[email protected]
Експерт „Информационно-аналитични политики”
Дерия Мейманова
Телефон: 03145/20 83
[email protected]

Счетоводство
Петкана Радулова
Телефон: 03145/20 82
[email protected]

Празник на общината: Последната събота на август
Площ: 55 кв. км
Население: 8544 души
Надм. височина: 253 м
Пощ. код: 4220
Тел. код: 03145

Местни данъци и такси
Божурка Тошева
Мария Калинова
03145/ 8656
[email protected]

Контакти:
Адрес: гр. Кричим, обл. Пловдив, пл. “Обединение” № 3
Телефони за контакти: (03145) 2250
Факс: (03145) 2351
E-mail: [email protected]
URL: http://www.krichim.bg/

30.11.2005, Общини