Община Самуил

КМЕТ
Джевдет Ахмед Азис
Телефон: 08377/2267

инж.Ахмед Мустафа Мустафа
заместник-кмет по ТСУ, търговия и транспорт, земеделие и еколгия,проекти и програми
Служебен телефон: код / 08477 / тел.20-84 GSM:0887 563834

Бехра Сали Зюлкяр
Заместник-кмет по Образование, социални дейности и култура
Служебен телефон: код / 08477 / тел.22-87 GSM:0893 63 72 81

ДЖЕВДЕТ АХМЕД АЗИС Председател на Об.С
Служебен тел: 08477 / 22-66

Празник на общината: Първата събота на септември
Площ: 250 кв.км
Население: 8 155 души
Надм. височина: 429 м
Пощ. код: 7454
Тел. код: 08377

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Правно-нормативно обслужване и финансово-стопански дейности"

  • Отдел "Финансово-стопански дейности"


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Общинска собственост, регионално развитие и стопански дейности"

ОБЩИНА САМУИЛ
ул." Хаджи Димитър" № 2
7454, с.Самуил
Разградска област
тел.централа:(08477) 20-20
факс:(08477) 22-67
телефон за връзка и въпроси: (08477) 22-50
от 08.00 до 17.00 всеки работен ден

Email: [email protected]
URL: www.samuil.eu

Населени места в община Самуил

с.Богданци
Телефон: (084778) 220

с.Богомилци
Телефон: (08477) 22-24

с.Владимировци
Телефон: (084745) 333

с.Голяма вода
Телефон: (084778) 420

с.Голям Извор
Телефон: (084774) 333

с.Желязковец
Телефон: (08477) 22-04

с.Здравец
Телефон: (084779) 220

с.Кара Михал
Телефон: (084778) 320

с.Кривица
Телефон: (08477) 27-32

с.Ножарово
Телефон: (084745) 336

с.Пчелина
Телефон: (084779) 282

с.Хума
Телефон: (08477) 22-20

с.Хърсово
Телефон: (084776) 266

30.11.2005, Общини