Община Доспат

Кмет: Елин Асенов Радев
Телефон: 03045/23 10 03045/23 12
E-mail: [email protected]

Зам. кмет: Евтим Емилов Чолаков
E-mail: [email protected]

Зам. кмет:
Бисер Радованов Чаушев
E-mail: [email protected]

Секретар:
Евтим Антимов Джинсов
Телефон: 03045/23 10 03045/23 12
E-mail: [email protected]

Председател на ОбС:
Румен Менков Терзиев

Празник на общината: Последната събота на август
Площ: 283 кв.км
Население: 10 255 души
Надм. височина: 1358 м
Пощ. код: 4831
Тел. код: 03045

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Административно–правно информационно обслужване"

Дирекция "Бюджет, финанси и управление на собствеността”

  • Отдел "Счетоводство”
  • Звено"Местни приходи"

Дирекция "Регионално развитие , евроинтеграция , хуманитарни дейности"

  • Отдел "Териториално и селищно устройство,геодезия и архитектура"

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОСПАТ
4831 гр.Доспат, обл.Смолян, ул. „Първи Май” №3;
Тел.: 03045/23 10, факс: 03045/ 23 12;
e-mail: [email protected]
Web: www.dospat.bg

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

с.Барутин Венелин Данаилов Калфов
с.Любча Велико Недков Мутков
с.Късак Джамал Шукриев Шалганов
с.Змейца Венелин Бойков Дойков
с.Црънча Илин Димитров Долапчиев
с.Бръщен Кемал Ахмедов Кочаков
с.Чавдар Емил Малинов Кушев

30.11.2005, Общини